Wealth Planner

 

Planlegging hjelper deg å realisere drømmene dine


Hva er det gode livet for deg? Hva drømmer du om nå og i framtiden, og har du økonomi til å leve det livet du ønsker deg?

 Vår erfaring er at langsiktig planlegging ofte er avgjørende for om kundene våre klarer å realisere ambisjonene og drømmene sine.

God forvaltning av din formue handler om å tenke langsiktig og å skaffe seg god oversikt over de økonomiske mulighetene man har – enten drømmen er å gå av med førtidspensjon, skifte karriere, kjøpe bolig i utlandet eller noe helt annet.

Se konsekvensene av valgene du tar

Når vi gir råd til kundene våre, bruker vi Danske Banks digitale verktøy Wealth Planner, som analysere de økonomiske opplysningene dine og gi deg en god oversikt over den totale formuen din etter skatt – både nå og i fremtiden.

 Wealth Planner-verktøyet vurderer hele din økonomiske situasjon – fra bolig til sparing og pensjon – og kan vise deg konsekvensene av ulike økonomiske beslutninger i livet ditt, som for eksempel hvis du vurderer å bytte bolig, gi en større pengegave til barna dine, slutte å jobbe, foreta et generasjonsskifte i bedriften din eller la barna være medinvestor i din neste virksomhet.

Med Wealth Planner kan vi simulere og illustrere forskjellige scenarier for økonomien din framover. Planleggingen gir et godt utgangspunkt for å vurdere ulike muligheter og ta økonomiske beslutninger på et velinformert grunnlag. Samtidig kan du se om du kan fortsette å leve slik du lever i dag i fremtiden, eller om det er behov for justeringer i økonomien din. 

Fornuftig formuesforvaltning

Når det gjelder forvaltning av formuen din, så handler planlegging blant annet om å sikre den rette balansen mellom aktiva, som for eksempel fast eiendom og sparepenger, og passiva, som for eksempel boliglån og annen gjeld. Vi ser ofte at flere kunder kan øke den forventede formuen sin på lengre sikt ved å justere og tilrettelegge sparingen sin bedre.

 Denne planleggingen kan også hjelpe deg med å finne den rette balansen mellom å spare til framtiden og å leve godt her og nå. Kanskje har du allerede nå en romslig nok økonomi til å oppfylle noen av drømmene som du egentlig har utsatt til framtiden?

Kontakt din Private Banker hvis dette er relevant for deg. Da kan dere sammen gjennomgå økonomien din og se på mulighetene du har i dag og i fremtiden.

Velkommen til Danske Bank