Arveoppgjør

Hvis du har mistet en av dine kjære, kan du få hjelp og veiledning for de økonomiske spørsmål som oppstår. Vi vet at det kan være mange spørsmål ved et dødsfall. Vi har derfor forsøkt å dekke de vanligste temaene om økonomi, rettigheter og muligheter på denne siden.

Steps

Den som representerer dødsboet (i henhold til skifteattest, uskifteattest eller særskilt fullmakt fra tingretten) kan få tilsendt engasjementsoversikt over avdødes kontoer og eventuelle depot.


Før vi kan hjelpe deg, trenger vi følgende:

⚬ Fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold

⚬ Skifte-/Uskifteattest

⚬ Fullmakt(er)

⚬ Legitimasjon

Legitimering av arvinger
For å være sikker på at vi utleverer informasjon til de rette arvingene, må både fullmaktshavere og arvinger i private bo legitimere seg. Ring oss dersom du er i tvil.

Slik gjør du det
Klikk på knappen nedenfor for å fylle ut relevante opplysninger.

SEND INN OPPLYSNINGER
– eller ring +47 987 08540

 Nyttige lenker ved dødsfall

Artikkel: Du har mistet din nærmeste
www.skatteetaten.no 
www.domstol.no/no/ekteskap-og-arv/dodsfall-og-arv/
www.nav.no

Tema: Du har mistet en av dine nærmeste

Et dødsfall i familien er ofte tungt og vanskelig for de pårørende. Og i tillegg til sorgen skal det treffes viktige beslutninger - blant annet om økonomien. Få  oversikt gjennom våre guider.