Dette skjer dessverre ikke automatisk, så du må logge deg inn i nettbanken og gi samtykke til å gå over til den nye versjonen av eFaktura. Hvis du ikke gjør dette innen 15. mai, vil du ikke lenger motta efaktura fra dine eksisterende tilbydere. Bla videre ned i saken for å få en steg-for-steg-gjennomgang.

eFaktura fra første regning

Endringen innebærer at du automatisk vil motta første faktura som eFaktura. Dette betyr altså at du nå slipper å først motta papirfaktura, og deretter logge deg inn i nettbanken for å inngå avtale med hver enkelt utsteder.

De fleste er ikke kjent med hvilken versjon av eFaktura de har, så logg deg inn i nettbanken for å sikre at du har riktig versjon (se skjermbilder lenger ned i artikkelen). Bruker du flere banker, er det nok om du oppdaterer eFaktura-avtalen ett sted.
Reservasjon mot enkelte bedrifter
Dersom det er enkelte bedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du enkelt reservere deg i nettbanken.

Mottar du eFaktura «på vegne av»?

Endringen gjør også at du ikke kan opprette eFaktura-avtaler for fakturaer utstedt til andre på grunn av personvernlovgivningen. Har du mottatt eFaktura på vegne av barn, ektefelle, verge etc, må du ta direkte kontakt med eFaktura-utsteder. 
Dersom du betaler med AvtaleGiro/eFaktura på vegne av andre, vil betalingen via AvtaleGiro fortsette å gå som normalt, mens eFakturaen blir sendt til eier av fakturaen. 

Foreløpig har vi ingen løsning der du kan gi noen andre fullmakt til å behandle eFaktura på dine vegne.  

Les mer om endringen på eFaktura.no.

Slik oppdaterer du din eFaktura-avtale i nettbanken
1. Logg inn i nettbank -> Betal & overfør -> eFaktura

2. Klikk på linken under «Automatisk opprettelse av eFaktura»

3. Sjekk at du har automatisk opprettelse av eFaktura

4. Slik ser det ut når alt er i orden