Viktig informasjon om endring av eFaktura

Fra 1. desember endres eFaktura for alle norske banker - og for noen betyr det at de må oppdatere sin eFaktura-avtale.

eFaktura fra første regning

Endringen innebærer at du automatisk vil motta første faktura som eFaktura. Dette betyr altså at du nå slipper å først motta papirfaktura, og deretter logge deg inn i nettbanken for å inngå avtale med hver enkelt utsteder. 

De fleste er ikke kjent med hvilken versjon av eFaktura de har, så logg deg inn i nettbanken for å sikre at du har riktig versjon (se skjermbilder lenger ned i artikkelen). Bruker du flere banker, er det nok om du oppdaterer eFaktura-avtalen ett sted.

Disse datoene må du kjenne til 

Du må oppdatere din eFaktura-avtale innen 15. mai 2022 for å fortsatt kunne motta eFaktura fra dine eksisterende tilbydere. For å motta eFaktura for nye utstedere, må du oppdatere din eFaktura-avtale innen 1. desember.

Reservasjon mot enkelte bedrifter

Dersom det er enkelte bedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du enkelt reservere deg i nettbanken.

Mottar du eFaktura «på vegne av»?

Endringen gjør også at du ikke kan opprette eFaktura-avtaler for fakturaer utstedt til andre på grunn av personvernlovgivningen. Har du mottatt eFaktura på vegne av barn, ektefelle, verge etc, må du ta direkte kontakt med eFaktura-utsteder. 
Dersom du betaler med AvtaleGiro/eFaktura på vegne av andre, vil betalingen via AvtaleGiro fortsette å gå som normalt, mens eFakturaen blir sendt til eier av fakturaen. 

Foreløpig har vi ingen løsning der du kan gi noen andre fullmakt til å behandle eFaktura på dine vegne.  

Les mer om endringen på eFaktura.no.

Slik oppdaterer du din eFaktura-avtale i nettbanken
1. Logg inn i nettbank -> Betal & overfør -> eFaktura

2. Klikk på linken under «Automatisk opprettelse av eFaktura»

3. Sjekk at du har automatisk opprettelse av eFaktura

4. Slik ser det ut når alt er i orden