Bærekraft i kredittprosesser

Danske Banks målsetting er å drive ansvarlig, hvor økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft er en integrert del av alt vi gjør. Derfor har vi i samarbeid med et bransjeinitiativ fra Finans Norge utarbeidet et dokument som beskriver Danske Banks kredittpolitikk med spesielt fokus på bærekraftige utlån. 

 

Du kan også laste ned dette dokumentet som pdf her. 

Bærekraft i kredittprosesser - Danske Bank

Content is loading