Etter Norges Banks pengepolitiske rapport i juni har det vært bred enighet i økonomibransjen om at Norges Bank kom til å sette opp styringsrenta i forbindelse med rentemøtet 23. september i år. Situasjonen var imidlertid helt annerledes på denne tiden i fjor, da koronapandemien fortsatt herjet, og fremtidens bilde på norsk økonomi var langt mer usikkert.

Forutså renteheving tidlig

Likevel var det én sjeføkonom, som allerede i juni 2020, signaliserte i Danske Banks økonomiske utsikter, at han så for seg første renteheving fra sentralbanken i 2021. Dette ble han intervjuet om i Finansavisen noen måneder senere.

- BNP-vekst som ventet, og smittetall under kontroll gjør at boligmarkedet presser frem tidligere renteheving, sa Frank Jullum til Finansavisen 25. august 2020.

Nå, drøyt ett år etter, viser fasiten at Jullum fikk rett. Han påpeker imidlertid at de aldri var helt sikre, ettersom mye kan skje, spesielt i et så usikkert farvann som koronapandemien hadde vist seg å være.

- Norges Bank sa at de ville begynne å øke rentene igjen når det var tegn til at aktiviteten i økonomien var i ferd med å normaliseres. Vi trodde at vi ville være i rute til det mot slutten av 2021, sier Frank Jullum nå om hvordan de tenkte tilbake i fjor sommer.

Dette viste seg å være meget godt tenkt, da den første rentehevingen ble et faktum på torsdagens rentemøte 23. september 2021. Norges Bank signaliserer også at renta vil nærme seg 1,75% fra midten av 2024, en noe større økning enn varslet i forrige politiske pengerapport.

Renta kan bli 1,25 % ved nyttår 2022

- Rentebanen ble oppjustert noe, og Norges Bank antyder nå nye renteøkninger i mars og juni neste år, og en tredje renteøkning mot slutten av året som gjør at styringsrenta da forventes å ligge på 1,25 % ved utgangen av neste år, sier Frank Jullum.

Samtidig sa sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen at renta mest sannsynlig skal opp 0,25 prosentpoeng igjen i desember i år, som gjør at renta trolig kommer til å ligge på 0,50 % ved årsskiftet.