Opplysninger om arveoppgjør

Opplysninger vedrørende dødsboskifte er sensitive personopplysninger. Du må derfor fylle ut og sende oss skjemaet nedenfor.

Du er selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte oss på tlf 987 08540. Du kan også sende brev til Danske Bank Søndre gt. 13-15, 7466 Trondheim.
E-post kan ikke benyttes for innsending av personlige opplysninger.

Steg 1 - Referansekode

Dersom du har sendt inn en forespørsel hos oss tidligere, skal du ha fått en referansekod i fogelgende format [#xxxxxxx]. Tast inn din referansekode (mellom parentesene, etter hashtaggen)
 

Steg 2 - Informasjon

*Obligatorisk felt

Informasjon om avdøde

Din informasjon

Er du arving eller er du en privatperson som hjelper en arving, skal du velge dette alternativet. Hvis du er advokat eller annen profesjonell partner, skal du velge dette alternativet.

Hvis din forespørsel gjelder pengeoverføringer eller stenging av kontoer, kreves det signatur fra alle arvinger nevnt i skifteattesten for at henvendelsen skal behandles. Etter innsending av skjema vil du motta en bekreftelse på e-post. Denne må sendes på kopi til de andre arvingene listet opp i skifteattesten.

Deretter må arvingene logge inn på dette skjemaet med BankID og legge ved kopi av bekreftelsen for å signere. Når alle signaturer er mottatt vil forespørselen bli behandlet.

For å gjøre prosessen omkring arveoppgjøret enklere og mer effektiv for både arvinger og bank, anbefales det å velge en fullmektig i boet. “Fullmakt ved privat skifte av dødsbo” finner du her.

Steg 3 - Fullfør din forespørsel

Klikk på de grå feltene nedenfor og fyll ut de opplysningene som er relevante for arveoppgjøret.

Kontoer og betalinger

Huk av for de tjenestene du har behov for:

Etter at vi har mottatt tilfredsstillende dokumentasjon, kan vi gi opplysninger om betalingsavtaler som banken har registrert. Vær oppmerksom på at du selv må si opp betalingsavtaler, medlemskap og abonnementer ved å kontakte leverandøren.

Arvinger i henhold til skifteattesten har rett til å få utlevert saldoopplysninger per dødsdato. Trenger du som arving slik informasjon, kan du be banken om dette.

Når det gjelder kontoutskrifter kan det ikke utleveres transaksjonsopplysninger før dødsdato uten at det foreligger et særlig rettslig grunnlag for dette.

Begrensningen gjelder ikke offentlig skifte som representeres av bostyrer oppnevnt av Tingretten.

 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå
 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå
Her kan du få en samlet oversikt over kontoer, depot/verdipapir per dagens dato.

Hvis uskifte/skifteattest ikke er mottatt, er det kun mulig å belaste regninger som er nødvendige for dødsboet, for eksempel helt nødvendige begravelsesutgifter (kiste, dødssted, seremonier, honorar, men ikke minnesamvær, gravstøtte), telefon, strøm, husleie, forfalt forsikring på fast eiendom, men ikke skatter og avgifter.

Du må sende fakturaspesifikasjon hvis det ikke er klart hva fakturaen består av. Det er viktig at hver tilsendt faktura er signert av mottaker.

Når uskifte/skifteattest er mottatt, kan Danske Bank betale alle regningene.

Det er viktig at hver tilsendt faktura er signert av fullmektig.

Hvis boet styres i felleskap, må alle arvinger skriftlig samtykke til belastning.

Vær oppmerksom på at det tas betalingsgebyr på kr.40,- per faktura.

Alternativt kan du betale fakturaer selv og be banken om å refundere fra konto til avdøde.

Regningene skal være underskrevet. Hvis boet styres i felleskap, skal alle arvingene signere på faktura.

Dersom du allerede har betalt regninger og ønsker å kompensere for utgiftene dine, velg "Overfør beløp". Husk å legge ved kvittering for overførsel.

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Skal du overføre et beløp, men ikke avslutte kontoen, velger du dette alternativet. Skal du overføre til utlandet, velger du "Utland".

Hvis du har betalt noen regninger for den avdøde, eller behøver midler for å utføre det, kan Danske Bank overføre det aktuelle beløpet.

Ønsker du å bli kompensert for utgiftene dine, må du legge ved kvittering for overføringen.

Merk at overføring til en annen bank koster kr 50, men ikke mer enn kr 150 per kunde.

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Vennligst fyll inn gyldige tall

Ønsker du å gjøre opp boet, kan Danske Bank avslutte den avdødes kontoer.

Er boet klart til å bli avsluttet og fordelt mellom arvinger, må du oppgi hvor innestående skal overføres. Du kan legge til flere kontoer. Skal du overføre til utlandet, velger du "Utland".

Merk at overføring til en annen bank koster kr 50, men ikke mer enn kr 150 per kunde.

Skal du overføre et beløp, men ikke avslutte kontoen, bruker du funksjonen "Overfør beløp".

Etter avslutning av en eller flere konti, vil det bli sendt en avslutningsbilag til boets adresse.

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Investering

Dersom avdøde har verdipapirer som skal selges eller overføres, fyll ut opplysningene nedenfor:

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Salg av verdipapirer - se priser

Aksjesparekonto - se priser

Når handel med verdipapirer er gjennomført, overfør innløsnings-/salgsbeløp til konto (Hvis du selger alle verdipapirer, avslutter vi automatisk depotet)

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Vi kan hjelpe med å overføre verdipapirer fra avdødes verdipapirkonto/depot til ditt eller en annen arvings depot.

Hvilken verdipapirkonto/depot skal verdipapirene overføres til?

Vennligst oppgi:
1. VPS-konto/depotkonto
2. Hvem som eier kontoen
3. Spesifiser hvordan verdipapirene skal overføres og deles (%).
Merk at verdipapirene skal overføres til alle arvinger, ikke til fullmaktshaver. Dette grunnet gevinstbeskatningen.

Krav

Oppgi dato for faktisk innfrielse av lån.

Oversikt over utestående gjeld per dagens dato får du ved å bestille engasjementsoversikt i seksjonen "Kontoer og betalinger".

 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå

Andre forespørsler

Steg 4 - Last opp dokumenter

Last opp de dokumentene som er relevante for arveoppgjøret

Skiftedokumenter fra utlandet som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må sendes både på originalspråk og oversatt til norsk eller engelsk. Oversettelsen må være utført av autorisert translater eller offentlig myndighet.

Skifteattest, Uskifteattest, Bostyrerattest , Attest etter skifteloven §80, Fullmakt vedr. formues- og gjeldsforhold eller andre relevante juridiske dokumenter.

Hvilken legitimasjon skal du sende til oss?

Du skal sende en kopi av ditt pass eller norsk førerkort. Vi aksepterer også nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land, norsk utlendingspass (blått pass) og norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass).

Legitimasjonen skal være gyldig. Pass også på at kopiene er klare og at det ikke er noen overstyringer eller lignende i dem.

Fullmakt(er) fra arvinger. “Fullmakt ved privat skifte av dødsbo” finner du her

Hvis uskifte/skifteattest ikke er mottatt, er det kun mulig å belaste regninger som er nødvendige for dødsboet. For eksempel helt nødvendige begravelsesutgifter (kiste, dødssted, seremonier, honorar, men ikke minnesamvær, gravstøtte), telefon, strøm, husleie, forfalt forsikring på fast eiendom, men ikke skatter og avgifter. Du må sende fakturaspesifikasjon hvis det ikke er tydelig hva fakturaen består av. Det er viktig at hver tilsendte faktura er signert av mottaker.

Når uskifte/skifteattest er mottatt, kan Danske Bank betale alle regningene. Det er viktig at hver tilsendte faktura er signert av fullmektig. Hvis boet styres i felleskap, må alle arvinger skriftlig samtykke til belastning. Vær oppmerksom på at det tas betalingsgebyr på kr 40,- per faktura. Alternativt kan du betale fakturaer selv og be banken om å refundere fra konto til avdøde.

Regningene skal være underskrevet. Hvis boet styres i felleskap, skal alle arvingene signere på faktura..

Ved valg av alternativene "Overfør beløp" eller "Avslutt konto" skal du legge ved en skriftlig godkjennelse signert av alle arvinger eller eventuell fullmektig. Du kan laste ned og skrive ut godkjennelsen her.

Du kan også bruke det som mal dersom du ikke har mulighet til å skrive ut. Når godkjennelsen er signert, kan du enten skanne eller ta bilde med mobiltelefonen. Last opp dokumentet ved bruk av knappen "Last opp dokumenter".

Du kan laste opp 10 filer, som ikke kan overstige 4 mb pr. fil.

De skal være i formatet: Word / docx / doc, Excel / xlsx / xls, pdf, tekst / txt, jpeg / jpg, png eller gif.

Pass på at dokumentet som lastes opp ikke er passordbeskyttet.

File Size Exceeds the Limit
Remove File Size Exceeds the Limit
Session Screen