Bestill Depositumskonto

Informasjon om leietaker


Leietaker må være legitimert i Danske Bank før vi kan behandle saken, dette kan gjøres digitalt på https://danskebank.no/leietaker.

Hvis JA, skriv inn personnummer/D nummer.

Viktig: Før du trykker på neste, sjekk opplysninger for både utleier og leietaker. 

 
 

Informasjon om utleier

Informasjon om kontrakt

Maksimal filstørrelse er 4 MB per kategori. Aksepterte filformater er Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, Pdf, Jpeg/jpg, Png eller Gif. Om du har dokumenter kun i papirformat er det mulig å ta bilde og laste det opp.

Kontrakten må inneholde følgende:

  • Utleiers- og leietakers navn og kontaktinfo
  • Eiendommens adresse
  • Husleiekonto
  • Depositumsbeløp
  • Signaturer fra begge parter
File Size Exceeds the Limit
slett File Size Exceeds the Limit
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.