Gå til hovedinnhold

Digital postkasse

Nesten all post fra banken kan sendes elektronisk, og det er enklere og mer oversiktlig enn å motta den som vanlig post. 

Du kan lese, skrive ut eller arkivere brevene i din digitale postkasse. Hos oss kan du velge å bruke e-Boks, den digitale postkassen i nettbanken eller Digipost.

 • Du får brevene raskere, oversikten blir bedre og ikke minst - det blir mindre papir
 • Du kan varsles via e-post hver gang du mottar brev i din digitale postkasse
 • Brevene kommer i PDF-format og leses i Acrobat Reader. Acrobat Reader kan du laste ned gratis

Brev som sendes elektronisk til nettbanken:

 •  Varsel om renteendring
 • Inn- og utbetalinger
 • Verdipapir
 • Årsoppgave
 • Melding om manglende dekning

Motta elektroniske brev på vegne av andre
Har du barn med konto i Danske Bank, kan du også motta barnets post elektronisk i din digitale postkasse. Dette bestiller du enkelt i nettbanken under "Brev og avtaler". Ved felles forsørgeransvar kan begge foreldre velge å motta barnets post, eller kun den ene. Begge foreldrene må alltid signere på avtalen ved felles forsørgeransvar. Har du eneansvar for barnet, trenger vi en dokumentasjon på dette for å gi deg tilgang til å motta barnets post fra banken elektronisk.

Hjelper du en annen voksen med økonomien, er det også mulig å opprette en avtale om å motta dennes post elektronisk i din digitale postkasse. Du må selvsagt ha fullmakt fra den andre voksne til dette, og han eller hun kan ikke selv benytte digitale tjenester i Danske Bank. Avtalen bestiller du enkelt i nettbanken under "Brev og avtaler", og både den som gir og gis fullmakt må signere.

Reservasjon
Dersom du ikke ønsker å motta brevene elektronisk, kan du velge å motta brevene i posten. Dette gjør du ved å sende inn skjema om reservasjon, eventuelt gjøre det selv i nettbanken.

 • Motta egne barns post i din digitale postkasse 

  Hvordan få dine barns brev i din digitale postkasse?

  • Logg inn i nettbanken
  • Bestill avtalen under "Brev og avtaler"
  • Klikk på "Registrer barn", og barnet/barnas navn kommer automatisk frem

  Du guides så videre gjennom avtaleetableringen 

  Hvem kan motta brevene?

  •  Det er opp til dere foreldre om begge ønsker å motta brevene elektronisk, eller om kun den ene skal motta
  • Det er ikke mulig å kombinere elektronisk og fysisk post, altså at den ene forelderen mottar posten elektronisk og den andre fysisk


  Signering og aktivering av avtalen

  •  Avtalen kan signeres ved e-signering, og da går alt automatisk 
  • Avtalen kan også signeres fysisk. Dette kan være aktuelt hvis kun den ene av foreldrene er kunde i Danske Bank. Da kan dere velge å få tilsendt avtalen per post, med en ferdigfrankert returkonvolutt. 
  • Ved felles forsørgeransvar må begge foreldre signere, selv om bare den ene ønsker å motta barnas post
  • Har du eneansvar for barnet, må du dokumentere dette via en av følgende metoder:
   Per post til Danske Bank, Svarsending 9066, 00098 OSLO, 
   Att.: Kontogruppen Privat, eller:
   Via sikker post i Nettbanken (Kontakt og hjelp - Ny post) 


  Avtalens varighet

  Avtalen gjelder til barnet fyller 18 år, eller til foreldrene eventuelt sier den opp

 • Motta en annen voksens post i din digitale postkasse

  Hvordan få en annen voksens brev i din digitale postkasse?

  • Logg inn i Nettbanken
  • Bestill avtalen under "Brev og avtaler"
  • Den du skal motta elektronisk post på vegne av, kan ikke ha en avtale om elektroniske tjenester i Danske Bank


  Hvem kan motta brevene?

  •  Alle over 18 år som har Nettbank eller e-Boks
  • Unntak: Gjelder ikke oppnevnte verger

  Signering og aktivering av avtalen

  •  Både den som gir fullmakt og den som får fullmakt til å motta posten elektronisk må signere på avtalen
  • Det er kun mulig å signere fysisk på papir
  • Avtalen aktiveres når Danske Bank har mottatt en signert avtale i retur


  Avtalens varighet
  Avtalen gjelder til den blir sagt opp av en av partene

  Hvordan si opp avtalen?

  •  Gå inn i Nettbanken under "Brev og avtaler" 
  • Velg "Motta brev på vegne av andre"
  • Trykk på knappen Avregistrere