Webinar: Utsikter for norsk økonomi

Nylig publiserte Danske Bank siste utgave av vår kvartalsvise
økonomiske rapport "Nordic Outlook". I dette webinaret vil Jullum gå
igjennom hovedfunnene fra rapporten, både med tanke på norsk
næringsliv og forbrukere. Vi vil også se på det nye statsbudsjettet og hvilke konsekvenser og muligheter dette gir. 

5a5d0e01-00090252-f893b3a5

Om webinaret:

Sendestart er fredag 12. oktober kl 10:00. Et opptak vil ligge tilgjengelig på denne siden 15 minutter etter sending.

Før og under sendingen vil du ha anledning til å sende inn dine spørsmål til Frank Jullum i studio. 

Trykk her for å åpne chat

Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på dette webinaret etter sending. Klikk her for å svare på fire enkle spørsmål. 

Problemer med teknikken? 

Hvis du har problemer med at webinaret ikke starter opp (skjermen er sort/blå) prøv å last inn siden på nytt. 

Ingen lyd? Sjekk at din PC ikke er satt i mute og av eventuelle hodetelefoner er satt i riktig.