Webinar: Utsikter for norsk økonomi

Nylig publiserte Danske Bank siste utgave av vår kvartalsvise
økonomiske rapport "Nordic Outlook". I dette webinaret vil Jullum gå
igjennom hovedfunnene fra rapporten, både med tanke på norsk
næringsliv og forbrukere. Vi vil også se på det nye statsbudsjettet og hvilke konsekvenser og muligheter dette gir. 

Om webinaret:

Sendingen ble avholdt fredag 12. oktober kl 10.

Det er ikke lengre mulig å sende spørsmål på denne sendingen.  

 

Problemer med teknikken? 

Hvis du har problemer med at webinaret ikke starter opp (skjermen er sort/blå) prøv å last inn siden på nytt. 

Ingen lyd? Sjekk at din PC ikke er satt i mute og av eventuelle hodetelefoner er satt i riktig.