WEBINAR: Hvor skal finansmarkedene?

Danske Bank inviterer deg til et investeringswebinar om potensielle muligheter og risikoer som investor de neste seks månedene. Hør hvilke forventninger vi har til verdensøkonomien og utviklingen for aksjer og obligasjoner.

Webinar info:

 

Mandag den 1. oktober kl. 14:00

 

Send spørsmål på SMS:  

 

Hvis du har problemer med at webinaret ikke starter opp (skjermen er sort) prøv vennligst å oppdater hjemmesiden

Hvis det ikke kommer lyd, så se om høyttalerne er satt på «mute». Klikk «unmute»