Webinar: Markedsutsikter

Opptak av webinar: 10. september

d9871ca0-00090252-e94e857b

Agenda:

I takt med at samfunnet har åpnet opp, har verdens børser hatt en sterk start på 2021. De største spørsmålene fremover er om veksten er i ferd med å avta og om en varig høyere inflasjonen kan ødelegge for videre oppgangen.

Sjefsstrateg Frank Øland Winther presenterer Danske Banks syn på disse spørsmålene med mer.

Som deltager kan du sende inn spørsmål som Frank vil svare på i slutten av sendingen. Anders Johansen fra Private Banking Norge, vil moderere sendingen.

Gi tilbakemelding