Opptak av Webinar: 
Norske aksjer

a9de1959-00090252-26b33e8d

Agenda

 

Sjefsforvalter Lars Erik Moen, leder for Danske Banks nordiske forvalterteam og med ansvar for den norske aksjeforvaltningen, vil ta en gjennomgang av følgende:

  • Kort presentasjon av våre fond. 
  • Innblikk fra forvalterteamet - hva er deres edge og hvordan skaper de alfa. 
  • Markedskommentar med betraktninger rundt vekst vs. verdi. 
  • Avkastning i fond og vurdering av enkeltselskaper som skal inn/ut. 

Dette er et opptak. Sendingen ble opprinnelig avholdt 22.03.2021 kl 11:00.