Webinar: Økonomisjefforum

Opptak fra 20. Mai

9c19e22c-00090252-cebf0373

Agenda

Nå er det like før... hvordan er utsiktene for norsk og internasjonal økonomi et stykke ut i vaksinasjonsløpet.
Dette ser vi nærmere på

  • Økonomien et stykke ut i vaksinasjonsløpet
  • Enorme svingninger i markedet. Hvordan sikre seg mot store disagiokostnader og negativ effekt på bedriftens inntjening ?
  • Oppdateringer på pensjonsområdet - nyttige tips til CFO / Økonomisjef
  • Økonomisjefens beste venn - House of Control As' brukervennlige løsninger

 

Gi tilbakemelding