Opptak av Webinar: Revidert nasjonalbudsjett


1b7a4080-00090252-5d89732e


Velkommen til webinar

Opptak av webinar. Opprinnelig sendt 11.05.2021 kl 14:00.

Covid-19 pandemien og vedtatte støttetiltak har påført staten store utgifter. I tillegg er dette siste budsjett som legges frem før høstens Stortingsvalg.

Agenda

  • Kommer det en siste lemping i formuesskatten under Solberg-regjeringen?
  • Vil de gunstige skattereglene for bolig forbli urørt?
  • Webinaret tar for seg forslagene på skatteområdet, og fokuserer på de viktigste punktene selskaper og privatpersoner bør være oppmerksom på.

Sendingen vil bli holdt av Toril Jørgensen og Heidi Kildal, skatteadvokater i Danske Bank. Det vil være mulig å stille spørsmål til advokatene underveis i sendingen.