Webinar: Presset på verdikjedene og global økonomi fortsetter

Opptak fra 24.05

799b6c32-dcdc-46b3-9f37-a667f4d31325

Presset på verdikjedene og global økonomi fortsetter

I dette webinaret vil vi se nærmere på effektene i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, et tema vi menerer høyaktuelt og berører oss alle.

Vi diskuterer blant annet:

  • Krigen i Ukraina og pandemien fortsetter å prege den globale økonomien og verdikjedene.
  • Pandemien utløste en kraftig vridning i folks forbruk og forårsaket store utfordringer i verdens verdikjeder.
  • Produksjon av varer ble også kraftig påvirket av pandemiens restriksjoner.
  • Krigen i Ukraina har ytterligere forsterket dette gjennom økte priser og redusert tilgang på mange viktige råvarer, inkludert energi, mat, metaller, trevarer m.m.

Gi tilbakemelding

Om foredragsholderne

Eirik Melle

Senioranalytiker i Danske Bank Norge

Eirik Melle er senioranalytiker i Corporate Advisory med ansvar for bransjeanalyser, med fokus blant annet på retail, bilbransjen samt verdikjeder. Melle har vært aksjeanalytiker med dekning innen industri (Yara, Hydro etc) og har totalt 16 års erfaring med selskaps- og bransjeanalyser. Eirik har vært i Danske Bank siden 2006.

Pontus Sellberg

Senioranalytiker i Danske Bank Sverige

Pontus Sellberg er senioranalytiker i Danske Bank Sverige og har ansvar for bransjeanalyser med fokus på retail, bilbransjen og verdikjeder. Pontus har fulgt den svenske og internasjonale handelen siden 2010 og har lang bakgrunn som kredittanalytiker for større virksomheter. Pontus har også bodd og jobbet i Oslo.