Webinar: Skattlegging av privat konsum i selskap

54aecc94-8b18-46e3-8575-9856cd404d75

Skattlegging av privat konsum i selskap

Båt, fly, bolig eller fritidsbolig i eget selskap kan utløse store skattekostnader

Skatteadvokatene i Danske Bank vil i dette webinaret gjennomgå forslaget om såkalt «skattlegging av privat konsum i selskap». Det er sjeldent at et skatteforslag blir møtt med så massiv kritikk. Det er betimelig å spørre; har Finansdepartementet virkelig tenkt gjennom hva de her foreslår?

På seminaret vil du kunne lære mer om:

  • Dagens regler når fritidsbolig, bolig, båt, fly eller helikopter eies gjennom selskap og brukes av eier
  • Hva er problemet med dagens regler
  • Regneeksempler på hvordan forslaget til nye regler vil kunne slå ut
  • Hvorfor den massive kritikken og vårt nyanserte syn på kjernen i forslaget
  • Hva du bør gjøre nå


Gi tilbakemelding

Om gjestene:

Per-Ole Hegdahl

Leder for skatteadvokatene i Danske Bank

Per-Ole har jobbet med skatterett siden 1993 og har blant annet erfaring fra Skatteetaten, Norges Bondelag, Regnskap Norge og sist som advokat i Skattebetalerforeningen. Han har jobbet mye med skatterådgivning for personlige skattytere, men har også erfaring med bedriftsskatterett og familierett.

Sara Storvik

Skatteadvokat i Danske Bank

Sara har erfaring fra Deloitte Advokatfirmas avdeling for selskapsskatt. Hun er spesialisert innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, men har også jobbet mye med kontrakts- og selskapsrett. Hun har jobbet med transaksjoner, omorganiseringer, oppkjøp / etablering i utlandet og lignende strukturendringer.

Content is loading