Få oversikt over Statsbudsjettet for 2023

44b95fe3-0134-4c81-9846-09d09be0bded
Fredag 7. oktober kl 10:00 - 11:00

Statsbudsjettet for 2023

6. oktober klokken 10:00 kommer Statsbudsjettet for 2023. Støre har allerede vært ute og signalisert at;

«Dette Statsbudsjettet vil bli det mest omfordelende i nyere tid».

Omfordeling betyr at de som har høyest inntekter og mest formue skal beskattes mer. For å få budsjettet til å gå opp må det hentes inn mer enn 60 milliarder i skatter og avgifter. Alternativt må det gjøres kutt på utgiftssiden. Uansett er det knyttet stor spenning til budsjettet! Du kan få høre mer om og få god oversikt over Statsbudsjettet ved å se webinaret vårt.


Gi tilbakemelding

Om foredragsholderne:

Per-Ole Hegdahl

Leder for skatteadvokatene i Danske Bank

Per-Ole har jobbet med skatterett siden 1993 og har blant annet erfaring fra Skatteetaten, Norges Bondelag, Regnskap Norge og sist som advokat i Skattebetalerforeningen. Han har jobbet mye med skatterådgivning for personlige skattytere, men har også erfaring med bedriftsskatterett og familierett.

Sara Storvik

Skatteadvokat i Danske Bank

Sara har erfaring fra Deloitte Advokatfirmas avdeling for selskapsskatt. Hun er spesialisert innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, men har også jobbet mye med kontrakts- og selskapsrett. Hun har jobbet med transaksjoner, omorganiseringer, oppkjøp / etablering i utlandet og lignende strukturendringer.

Espen Temre

Skatteadvokat i Danske Bank

Espen Temre er utdannet både jurist og revisor og har erfaring fra EY Advokatfirma. Han har ytt rådgivning overfor kunder knyttet til fusjon, fisjon og endringer av egenkapital, samt rådgivning til aksjeeiere og foretak om skatte- og selskapsrelaterte tema. I tillegg har han erfaring med å bistå eiere, og neste generasjons eiere, med strukturering av eierskap til aksjer, samt forberede og gjennomføre generasjonsskifter.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.