Opptak av webinar: Fremtidsutsikter

Opptak fra sending 16. November

9b3156dcd3f444e6920093a6c0552cc3

Agenda

Vannmangel - fremtidens gull og en kilde til konflikt

Vann er en av verdens viktigste ressurser og blir stadig omtalt som fremtidens gull. Men verden tørster og vi står ovenfor et alvorlig problem for stadig flere mennesker. Den globale mangelen på rent drikkevann, setter våre evner til å forvalte denne livsviktige fellesressursen på prøve og kontroll over verdens ferskvannsressurser blir stadig viktigere.

Vi ønsker i denne sendingen å rette søkelyset mot den globale vannkrisen og hvordan både tilgang og mangel på vann utgjør en direkte og indirekte kilde til konflikt.

I investorperspektiv, hvordan kan norsk teknologi bidra til å løse verdens vannkrise og kan man investere i å sikre bærekraftig forvaltning av vann? Og hvordan kan man utnytte og videreutvikle dagens teknologi i morgendagens bærekraftige løsninger?

Med oss i sendingen har vi hydrogeolog Fridtjof Ruden fra det norske selskapet Ruden AS, som blant annet utvikler nyskapende metoder og teknologi i jakten på drikkevann under havbunnen.

Vi har også med oss leder for det nordiske forvalterteamet til Danske Bank, Lars Erik Moen.

Gi tilbakemelding