Webinar: Fremtidsutsikter

Opptak fra 16.06.2021

41e1c9f4-00090252-1c8c4079

Agenda

Er vi i ferd med å bevege oss mot et historisk regimeskifte? Etter nesten 40 år med fallende og lav inflasjon, kan massive ekspansive tiltak både finans- og pengepolitisk, åpne døren for en gammel kjenning.

Hva vil de kortsiktige positive vekstutsiktene bety for inflasjonsforventningene? Sentralbankene gjentar ganske unisont at det fortsatt er for tidlig å sette opp rentene. Noen hevder den økningen vi faktisk har sett i inflasjonen det siste halvåret er forklarbar, ønsket og forbigående. Andre mener dette bare er starten på en ny langsiktig trend med stigende inflasjon.

Med oss i studio har vi to velkjente, klarttenkende og frittalende analysekapasiteter som er å finne i hver sin leir.

Gi tilbakemelding