Webinar: Markedsoppdatering

Opptak fra fredag 18.03.2022

23a72824-0cf5-49ed-9f3a-0b6180c9940d

Agenda

Verden og verdensøkonomien står ovenfor flere tøffe og alvorlige utfordringer. Krigen i Ukraina er både alvorlig og brutal. Samtidig er det også ufordrende med stigene inflasjon som forsøkes dempet med rentehevninger.

Sjefstrateg Anders Johansen ser nærmere på situasjonen i Ukraina og hvordan denne på kort og lang sikt kan påvirke verdensøkonomien. Han vil også dykke litt inn i inflasjonsspiralen og se på effekter av denne.

Gi tilbakemelding