Arveoppgjør

Click here for English.

Hvis du har mistet en av dine kjære, kan du få hjelp og veiledning for de økonomiske spørsmålene som oppstår. Vi vet at det kan være mange spørsmål ved et dødsfall. Vi har derfor forsøkt å dekke de vanligste temaene om økonomi, rettigheter og muligheter her

INNSEND OPPLYSNINGER
– eller ring +47 987 08540

 

Nyttige lenker ved dødsfall
www.skatteetaten.no 
www.domstol.no/no/ekteskap-og-arv/dodsfall-og-arv/

www.nav.no