Gå til hovedinnhold
Del

2020 ble et godt år for investorer – hva venter i 2021?

INVESTOR UPDATE FOR DANSKE FORMUESFORVALTNING: Danske Banks strategiteam gjør opp status etter et usedvanlig år og deler sine forventningene til det kommende året.

Les også:

Slik tar vi klimahensyn i investeringene dine

Det grønne skiftet og klimaagendaen er sentrale elementer når vi i Danske Bank velger ut investeringer på vegne av kunder – les her.


Hvordan endte 2020 for finansmarkedene og Danske Banks investeringsløsninger?

Selv om coronaviruset gjorde 2020 til et forferdelig år innenfor de fleste parameterne, ble det faktisk et overraskende godt år for finansmarkedene og investorene i Danske Banks investeringsløsninger.

Til tross for store kursfall i vår, endte globale aksjer med en oppgang på nesten 15 % (13,8 % i norske kroner på grunn av valutasvingninger). Historisk store økonomiske hjelpepakker fra regjeringer og sentralbanker har virket støttende for den globale økonomien og aksjemarkedene, og de siste månedene har positive nyheter om vaksiner løftet stemningen ytterligere.

I tillegg fikk vi omsider en Brexit-avtale mellom Storbritannia og EU i løpet av julen, så vi unngikk en såkalt hard Brexit ved årsskiftet, og i USA ble politikerne endelig enige om den forventede nye økonomiske hjelpepakken. Begge deler var positive nyheter for investorene.

Også obligasjoner ga generelt sett positiv avkastning i året som gikk. Fallende renter har vært ensbetydende med stigende obligasjonskurser, til glede for obligasjonsinvestorene.

Alt i alt betyr det at investorene i Danske Banks investeringsløsninger jevnt over har oppnådd positiv avkastning i 2020. Som investor kan du for øvrig løpende følge med på avkastningen din i nettbanken og mobilbanken.

Investeringer i Danske Formuesforvaltning – og omlegginger i 4. kvartal 2020

Vi har for øyeblikket en noe høyere andel av aksjer i investeringsløsningene våre enn vi forventer å ha på lang sikt – også etter at vi i desember reduserte aksjeandelen. Vi reduserte primært aksjeandelen ved å selge amerikanske aksjer. Aksjeovervekten har bidratt positivt til avkastningen i investeringsløsningene, ettersom aksjemarkedene opplevde solide kursstigninger det siste kvartalet.

Hva forventer dere av det kommende året?

Med den gradvise utrullingen av coronavaksiner kan vi forhåpentligvis vende tilbake til en mer normal tilværelse i løpet av 2021. Vi forventer at dette vil gi seg utslag i et globalt økonomisk oppsving, i takt med at forbruket øker, flere kommer i arbeid og selskapene øker investeringene sine. Samtidig gir de svært lave rentene et godt utgangspunkt for økonomisk vekst når nedstengninger og restriksjoner blir hevet.

Overordnet sett forventer vi i Danske Bank positiv avkastning fra aksjer det kommende året, men vi forventer en lavere avkastning enn i 2020, og det vil komme perioder med kursfall underveis. Etter vårt syn er det allerede regnet inn mye positivt i aksjekursene. Investorene har i stor grad tatt gledene på forskudd, noe som ikke er så overraskende. Finansmarkedene ligger alltid i forkant.

Vender vi blikket mot obligasjonsmarkedene, forventer vi svært beskjeden avkastning fra obligasjoner – og på noen obligasjoner negativ avkastning. Rentene er lave, og dessuten forventer vi svakt stigende renter i 2021, noe som vil være ensbetydende med fallende obligasjonskurser.

Derfor har vi for øyeblikket en noe høyere andel av aksjer i porteføljene våre enn vi forventer å ha på lengre sikt, mens vi har en litt lavere andel av obligasjoner. Dette gjenspeiler at vi ser det mest attraktive avkastningspotensialet i aksjer i 2021.


Hva holder dere øye med i det kommende kvartalet?

Først og fremst har vi selvfølgelig stort fokus på hvordan coronaviruset utvikler seg. På kort sikt er det ingen tvil om at nedstengningene vi ser per dags dato vil føre til en oppbremsing i veksten og en periode med dårlige økonomiske nøkkeltall. Men når våren begynner å banke på døren og stadig flere blir vaksinert, bør vi kunne se framskritt i form av hevede restriksjoner og økt økonomisk aktivitet.

Samtidig blir det interessant å følge selskapenes årsregnskaper for 2020, og ikke minst forventningene deres til 2021 når regnskapssesongen starter i USA den 18. januar. Aksjene er dyrt priset for øyeblikket, men i løpet av det kommende året forventer vi et markant løft i selskapenes inntjening, og det vil kunne bidra til å rettferdiggjøre verdsettelsen.

I kjølvannet betydelig kursoppgang siden våren 2020 vil det ikke være overraskende hvis det kommer perioder med tilbakefall – men generelt sett er vi optimistiske til 2021. Og hvis de negative effektene av pandemien trekker i langdrag, forventer vi at sentralbankene og politikerne fortsatt vil gjøre sitt til å støtte opp om økonomiene.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.