Opplysninger om arveoppgjør

Opplysninger vedrørende dødsboskifte er sensitive personopplysninger. Du må derfor fylle ut og sende oss skjemaet nedenfor.
Du er selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte oss på 987 08540. Du kan også sende oss brev til Danske Bank Søndre gt. 13-15, 7466 Trondheim.
E-post kan ikke benyttes for innsending av personlige opplysninger.
Click here for English version of the Estate handling

Steg 1 - Referansekode

 

Steg 2 - Informasjon

*Obligatorisk felt

Informasjon om avdøde

Din informasjon

Steg 3 - Fullfør din forespørsel

Klikk på de grå feltene nedenfor og fyll ut de opplysningene som er relevante for arveoppgjøret.

Kontoer og betalinger

Huk av for de tjenestene du har behov for:

Etter at vi har mottatt tilfredsstillende dokumentasjon, kan vi gi opplysninger om betalingsavtaler som banken har registrert. Vær oppmerksom på at du selv må si opp betalingsavtaler, medlemskap og abonnementer ved å kontakte leverandøren.

 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå
 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå
Regningene skal være underskrevet. Hvis boet styres i felleskap, skal alle arvingene signere på faktura.

Dersom du allerede har betalt regninger og ønsker å kompensere for utgiftene dine, velg "Overfør beløp". Husk å legge ved kvittering for overførsel.

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Vennligst fyll inn gyldige tall

Etter avslutning av en eller flere konti, vil det bli sendt en avslutningsbilag til boets adresse.

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Investering

Dersom avdøde har verdipapirer som skal selges eller overføres, fyll ut opplysningene nedenfor:

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Salg av verdipapirer - se priser

Aksjesparekonto - se priser

Når handel med verdipapirer er gjennomført, overfør innløsnings-/salgsbeløp til konto (Hvis du selger alle verdipapirer, avslutter vi automatisk depotet)

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Hvilken verdipapirkonto/depot skal verdipapirene overføres til?

Vennligst oppgi:
1. VPS-konto/depotkonto
2. Hvem som eier kontoen
3. Spesifiser hvordan verdipapirene skal overføres og deles (%).
Merk at verdipapirene skal overføres til alle arvinger, ikke til fullmaktshaver. Dette grunnet gevinstbeskatningen.

Krav

 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå

Andre forespørsler

Steg 4 - Last opp dokumenter

Last opp de dokumentene som er relevante for arveoppgjøret

Skiftedokumenter fra utlandet som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må sendes både på originalspråk og oversatt til norsk eller engelsk. Oversettelsen må være utført av autorisert translater eller offentlig myndighet.

Regningene skal være underskrevet. Hvis boet styres i felleskap, skal alle arvingene signere på faktura..

Du kan laste opp 10 filer, som ikke kan overstige 4 mb pr. fil.

De skal være i formatet: Word / docx / doc, Excel / xlsx / xls, pdf, tekst / txt, jpeg / jpg, png eller gif.

Pass på at dokumentet som lastes opp ikke er passordbeskyttet.

File Size Exceeds the Limit
Remove File Size Exceeds the Limit
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.