Opplysninger om arveoppgjør

Opplysninger vedrørende dødsboskifte er sensitive personopplysninger. Du må derfor fylle ut og sende oss skjemaet nedenfor.
Du er selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte oss på 987 08540. Du kan også sende oss brev til Danske Bank Søndre gt. 13-15, 7466 Trondheim.
E-post kan ikke benyttes for innsending av personlige opplysninger.

*Obligatorisk felt

Informasjon om avdøde

Din informasjon

Last opp de dokumentene som er relevante for arveoppgjøret:
1: Fullmakt fra tingretten vedrørende formues- og gjeldsforhold
2: Skifte-/uskifteattest
3: Fullmakt(er) fra arvinger. “Fullmakt ved privat skifte av dødsbo” finner du her.
4: Kopi av gyldig legitimasjon for alle arvinger eller eventuell fullmektig.

Dette er nødvendig før vi kan gi opplysninger om boet.
Merk at skiftedokumenter fra utlandet som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må sendes både på originalspråk og oversatt til norsk eller engelsk. Oversettelsen må være utført av autorisert translatør eller offentlig myndighet.

Klikk på de grå feltene nedenfor og fyll ut de opplysningene som er relevante for arveoppgjøret.


KONTOER OG BETALINGER

Huk av for de tjenestene du har behov for:

Etter at vi har mottatt tilfredsstillende dokumentasjon, kan vi gi opplysninger om betalingsavtaler som banken har registrert. Vær oppmerksom på at du selv må si opp betalingsavtaler, medlemskap og abonnementer ved å kontakte leverandøren.

 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå
 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå
Husk å legge ved regninger til betaling og kopi av legitimasjon. Regningene skal være underskrevet.

Dersom du allerede har betalt regninger og ønsker å kompensere for utgiftene dine, velg "Overfør beløp". Husk å legge ved kvittering for overførsel.

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
Husk å legge ved en skriftlig godkjennelse signert av alle arvinger eller eventuell fullmektig. Du kan laste ned og skrive ut godkjennelsen her.
 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Vennligst fyll inn gyldige tall
Husk å legge ved en skriftlig godkjennelse signert av alle arvinger eller eventuell fullmektig. Du kan laste ned og skrive ut godkjennelsen her.

Etter avslutning av en eller flere konti, vil det bli sendt en avslutningsbilag til boets adresse.

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.
 Vennligst fyll inn kun tegn

INVESTERING

Dersom avdøde har verdipapirer som skal selges eller overføres, fyll ut opplysningene nedenfor:

Salg av verdipapirer - se priser

Aksjesparekonto - se priser

Når handel med verdipapirer er gjennomført, overfør innløsnings-/salgsbeløp til konto (Hvis du selger alle verdipapirer, avslutter vi automatisk depotet)

 Et kontonummer skal bestå av 11 sifre. Skriv inn null foran hvis du skal oppgi et kontonummer med færre sifre.

Hvilken verdipapirkonto/depot skal verdipapirene overføres til?

Vennligst oppgi:
1. VPS-konto/depotkonto
2. Hvem som eier kontoen
3. Spesifiser hvordan verdiapirene skal overføres og deles (%).
Merk at verdipapirene skal overføres til alle arvinger, ikke til fullmaktshaver. Dette grunnet gevinstbeskatningen.

KRAV

 Vennligst fyll inn gyldig datoformat dd/mm/åååå

ANDRE FORESPØRSLER

Legitimering
Vennligst kryss av tilsvarende boks.

Du kan laste opp 10 filer, som ikke kan overstige 4 mb pr. fil.

De skal være i formatet: Word / docx / doc, Excel / xlsx / xls, pdf, tekst / txt, jpeg / jpg, png eller gif

File Size Exceeds the Limit
Remove File Size Exceeds the Limit

Når du trykker "Send", aksepterer du at alle opplysninger stemmer, og at informasjonen din vil bli sendt til Danske Bank.

Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet eller har spørsmål til innholdet i skjemaet, er du velkommen til å kontakte oss på 987 08540 alle ukedager.