Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert budsjett for 2020. Det kom ingen vesentlige endringer på skatteområdet, men som ventet var forslagene naturligvis preget av covid-19 utbruddet.

- Store vekstmuligheter i grønne obligasjoner

Bærekraftsansvarlig i Danske Bank, Kristin Kvåle, sier til Finansavisen at det er et stort potensial i grønne obligasjoner fremover.

Aktuelt

Dette er Regjeringens krisetiltak for oppstarts- og vekstbedrifter

Disse konkrete tiltakene styres via Innovasjon Norge, og har som mål at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer.

Aktuelt

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Med den nye kompensasjonsordningen kan bedrifter få en økonomisk kompensasjon for de månedene aktiviteten holdes nede. Målet med ordningen er å holde flere virksomheter flytende og utenfor konkurs. 

Artikkel

Tiltak for bedrifter

De fleste bedrifter blir på en eller annen måte berørt av koronaviruset. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg og hvilke tiltak du bør ta som bedrift.

Hvordan tilføre aksjeselskap kapital?

Det kan være flere gode grunner til at du ønsker å tilføre et selskap du eier ekstra midler. Dette kan typisk være at selskapet trenger likviditet, eller at du ønsker å skatteoptimalisere investeringene dine. Spørsmålet som oppstår er om selskapet skal lånes penger eller om det skal gjøres en kapitalforhøyelse?

Syv råd for å styrke likviditeten i din bedrift

Når du driver en virksomhet, er det avgjørende å ha kontroll på likviditeten – på fagspråket ofte kalt Cash Management. Det handler både om å styre inn- og utbetalinger i det daglige, for å sikre at det er nok penger til å betale regningene, samt sikre at det løpende blir satt av midler for å kunne gjøre nødvendige investeringer.

Slik får SIVA raskt overblikk over økonomien i selskapet

- Som leder innenfor økonomi er det viktig for meg å få en rask oversikt over økonomien i konsernet uten å sammenstille data fra mange systemer og bearbeide tallene for mye, sier Ove Rød Henriksen, fagansvarlig i økonomi og finans i Siva – selskapet for industrivekst. 

To personer diskuterer om de skal ta ut lønn eller utbytte

Lønn eller utbytte?

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Ofte vil en kombinasjon være mest optimalt, men dette avhenger av både størrelsen på overskuddet, din samlede skattesituasjon og behov for pensjon- og trygdeopptjening.

Andre tema