Siste nyttTo personer diskuterer om de skal ta ut lønn eller utbytte

Lønn eller utbytte?

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Ofte vil en kombinasjon være mest optimalt, men dette avhenger av både størrelsen på overskuddet, din samlede skattesituasjon og behov for pensjon- og trygdeopptjening.

Dette ser banken på når en bedrift søker finansiering

I et selskaps livssyklus kommer man til perioder hvor finansiering kan være riktig for å sikre videre utvikling. Det kan gjelde kjøp av eiendom og driftsmidler, eller at du møter perioder med likviditetsutfordringer. Vi ser på ulike finansieringsalternativer og hva banken ser på når en bedrift søker finansiering.

Generasjonsskifte – Dette bør du tenke på

Å gjennomføre et eierskifte kan være komplisert, og det er mange elementer som skal gjennomtenkes før en bedrift gis videre til neste generasjon.

Statsbudsjettet 2019 - Dette bør du få med deg

Regjeringen la 8. oktober frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2019, og våre skatteadvokater oppsummerer her de viktigste forslagene på skatteområdet.

Syv råd for å styrke likviditeten i din bedrift

Når du driver en virksomhet, er det avgjørende å ha kontroll på likviditeten – på fagspråket ofte kalt Cash Management. Det handler både om å styre inn- og utbetalinger i det daglige, for å sikre at det er nok penger til å betale regningene, samt sikre at det løpende blir satt av midler for å kunne gjøre nødvendige investeringer.

Syv tips din bedrift bør huske før ferien

Disse syv tipsene hjelper deg med å beholde kontrollen, slik at du kan bruke ferien til det den bør brukes til: nemlig å slappe av.

Økt sparesats gir fornøyde ansatte

Ved å øke bedriftens pensjonsinnskudd fra 2 til 4 prosent får Cathrine Faye i Arrangementsupport AS bedre pensjon, samtidig som selskapets skattefradrag økte.

Generasjonsskifte - planlegg med hjertet

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Hvor godt kjenner du som styremedlem de nye personvernreglene?

De nye reglene som trer i kraft neste år, er ikke en jobb som kan overlates til IT-avdelingen. Ekspertene er tydelige: – Dette krever at hele styret og toppledelsen er med på endringsprosessene. 

Andre tema