Siste nyttSyv tips din bedrift bør huske før ferien

Disse syv tipsene hjelper deg med å beholde kontrollen, slik at du kan bruke ferien til det den bør brukes til: nemlig å slappe av.

Vær oppmerksom på falske faktura i sommer

Svindelforsøk via epost til norske bedrifter forekommer nærmest daglig, og bakmennene blir mer utspekulerte i sine forsøk. Har din bedrift utarbeidet gode rutiner for å unngå å bli lurt i sommer?

Artikkel

Handel med europeiske land - billigere og raskere

Betaling på tvers av landegrensene kan være både tidkrevende, risikabelt og i noen tilfeller kostbart. Danske Bank er alene i markedet med en løsning for effektiv betaling i utvalgte land i Europa.

Slik får SIVA raskt overblikk over økonomien i selskapet

- Som leder innenfor økonomi er det viktig for meg å få en rask oversikt over økonomien i konsernet uten å sammenstille data fra mange systemer og bearbeide tallene for mye, sier Ove Rød Henriksen, fagansvarlig i økonomi og finans i Siva – selskapet for industrivekst. 

Norske bedrifter bygger fremtidens bank

I tett dialog og samarbeid med 200 bedrifter i Norge, har Danske Bank utviklet en nettbank for fremtiden. Bedriftskunder i banken har over flere år bidratt med ideer og innspill til hvilke utfordringer de ønsker at banken skal løse.

Slik oppnår du skattefordeler med et holdingselskap

Mange private bedriftseiere er ikke klar over de mange fordeler en holdingstruktur kan gi. Her er en oversikt over fordelene og hvordan man kan gå frem for å opprette et holdingselskap.

Artikkel

Råd til ledere i små og mellomstore bedrifter

Ledere i små og mellomstore bedrifter har ofte eneansvar for svært ulike oppgaver. Det gjør lederrollen spesielt krevende. Frode Solberg har samlet syv råd for å hjelpe deg på veien.

Artikkel

Seks tips for et godt budsjett

​Uten et budsjett mister du den daglige kontrollen over virksomheten. Da kan likviditetsproblemer komme helt overraskende på. Her er noen tips.

Syv råd for å styrke likviditeten i din bedrift

Når du driver en virksomhet, er det avgjørende å ha kontroll på likviditeten – på fagspråket ofte kalt Cash Management. Det handler både om å styre inn- og utbetalinger i det daglige, for å sikre at det er nok penger til å betale regningene, samt sikre at det løpende blir satt av midler for å kunne gjøre nødvendige investeringer.

Andre tema