Opptak av Webinar: Bærekraft, Bank og Business

eb11fdfd-00090252-a6dd9a5d
Del 3: Drivere for innovasjon og utvikling av en bærekraftig helsetjeneste

I dette webinaret ser vi nærmere på hva bærekraft betyr i helsesammenheng og hvilke utfordringer står helsesektoren overfor de kommende år. 

Konkrete teamer vi ser nærmere på:

  • Hva driver veksten i etterspørsel etter helsetjenester og hvorfor er det behov for innovasjon i helsesektoren?
  • Hva er de største driverne for innovasjon og utvikling av en bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og globalt?
  • Hva er status i Norge?
  • Har vi helseindustri og teknologi som evner å svare opp utfordringen?
  • Er en bærekraftig helsetjeneste og -industri investeringsverdig?

Dette er et opptak av sendingen som ble opprinnelig sendt den 20.11.2020 kl 10:30. 

Kathrine Myhre
CEO i Norway Health Tech, Norges største helseklynge.

Hun er statsviter av bakrgunn og har hele sitt profesjonelle liv jobbet med innovasjon og utvikling av et innovasjonsøkosystem i Norge – se siste 11 årene innenfor helse. 1. januar 2021 starter hun som Administrerende direktør i Patentstyret.

Vibeke Helene Vier Simensen
Head of Healtcare, Danske Bank

Vibeke er Leder for bransjegruppe healthcare i Danske Bank og har lang erfaring som kundeansvarlig i Danske Bank

Øyvind Larssen
Leder for bedriftsmarked i Oslo og Bransjeanvarlig for teknologi, media og telecom