Opptak av webinar: Bærekraft, Bank og Business

Om webinaret


Danske Bank ønsker å invitere dere til webinar-serien «Bærekraft, Bank og Business». I serien på fire deler tar vi for oss hva kunder, samarbeidspartnere og vi selv gjør for å integrere bærekraft i virksomheten og hvorfor det er viktig.

Dette er et opptak av en sending avholdt 13.10.2020 kl 10:30. 

Har du gått glipp av tidligere sendinger? Du finner de her:

Erik Melle
Senior Analyst
Corperate Analytics, Danske Bank

Melle skal ta for seg trendene i markedet, hva som skjer innenfor nye forretningsmodeller og hvorfor det er viktig å ha et våkent blikk og følge med og være tilpasningsdyktig. Han har 16 års erfaring fra Danske Bank og Kredittilsynet som både aksjeanalytiker og analytiker. Espen Slyngstad 
CEO
Easy2You

Easy2You leverer digitale logistikktjenester til E-handel, bedriftsmarked og offentlig forvaltning. Easy2 tenker nytt i en tradisjonell bransje, og ved hjelp av teknologi og digitalisering bygger de løsninger som både er geniale og bidrar til en bærekraftig utvikling.