Webinarserie: Pengepolitisk rapport

Status og utviklingstrekk i økonomien internasjonalt, nasjonalt og regionalt med utgangspunkt i Pengepolitisk rapport.


Fire ganger i året slipper Norges Bank sin Pengepolitisk rapport. Rapporten inneholder blant annet en vurdering av utsiktene for norsk økonomi og Norges banks prognose for styringsrenten (også kalt rentebanen). Analysene i rapporten danner grunnlag for Norges Banks sine vurderinger og beslutninger rundt styringsrenten. 

Rapporten publiseres i mars, juni, september og desember. Påfølgende dag etter publiseringen holder vår sjeføkonom, Frank Jullum, webinar hvor han tar for seg de viktigste funnene i rapporten og setter dette opp imot egne prognoser og analyser. 

Som deltaker i webinaret får du innsikt i de siste bevegelsen innenfor norsk makroøkonomi samt muligheten til å stille dine spørsmål på direkten til vår sjeføkonom.


Vi avholder webinar i 2022 på følgende datoer:

  • 25. mars kl 11:30
  • 24. juni kl 11:30
  • 23. september kl 11:30
  • 16. desember kl 11:30 

Påmelding

Ved påmelding får du invitasjon og tilgang til webinaret hvert kvartal. Du kan når som helst melde deg av. Webinaret er gratis.

 

Meld deg på her

Frank Jullum jobber i dag som sjeføkonom i Danske Bank Norge. Tidligere har han jobbet som sjeføkonom i Danske Markets og makroanalytiker i Nordea, og har også erfaring fra Finansdepartementet og Finanstilsynet.