Gå til hovedinnhold

Derfor stiller vi spørsmål og ber om legitimasjon

Click here for English version

I likhet med alle andre finansinstitusjoner som tilbyr bank eller forsikring, er Danske Bank pålagt å følge det som kalles "kjenn din kunde-prinsippet". Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og sikre at tjenestene vi tilbyr brukes til det de er tiltenkt. Derfor er vi nødt til å innhente informasjon fra deg som sier noe om hvem du er og hvordan du bruker banken. Formålet med innhentingen er å sikre at du ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking.

Hva betyr det for deg?

Hvis vi mangler dokumentasjon eller opplysninger omkring noe av det som listes opp under, kommer vi til å kontakte deg.

 • Kopi av din legitimasjon
 • Hvor du er statsborger
 • Om du er en politisk eksponert person eller har en nært familiemedlem som er det. F.eks. ambassadør, dommer, minister eller andre høytstående offentlige stillinger.
 • Hvilke land du er skattepliktig til, herunder om du er skattepliktig til USA

Hva spør vi deg om?

De opplysningene vi har om deg må til enhver tid være oppdaterte. Derfor kan du også oppleve at vi kontakter deg for å sørge for dette. Vi spør da blant annet om:

 • Hvilke produkter og tjenester du regner med å bruke hos oss
 • Dine forventninger til betalinger på din konto
 • Om du f.eks. planlegger å sette inn kontanter på kontoen din eller overføre penger til utlandet

Hva bruker vi opplysningene til?

Når vi kjenner deg - og alle våre andre kunder - kan vi enda bedre:

 • Beskytte deg mot andres svindel, f.eks når du handler på nettet.
 • Oppdage de som er kriminelle, gjennom at de har atferd som gjør at de skiller seg ut i mengden.
 • Bekjempe hvitvasking, terrorfinanisering og annen økonomisk kriminalitet.
 • Bistå norske og utenlandske skattemyndigheter.

Hvem skal vise legitimasjon og svare på spørsmål?

Både nye og gamle kunder må oppdatere sine opplysninger. Noen trenger bare å oppdateres, mens andre må oppgi dem for første gang.

Du vil bli kontaktet via mobilbanken, nettbanken, telefon eller brev. Hvis du selv ringer til oss, besøker oss i en av våre filialer eller er i et møte med oss, så tar vi også en prat om opplysningene der.

Spørsmål og svar

 • Hvorfor skal jeg svare på spørsmål og vise legitimasjon?

  I Danske Bank jobber vi målrettet for å beskytte deg mot svindel og identitetstyveri, og for å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

  Når vi kjenner hver enkelt av våre kunder og forstår hvordan de bruker banken, kan vi både beskytte den enkelte mot svindel og oppdage kriminelle som skiller seg fra mengden med sin atferd. 

  Eksempel

  Et større beløp overføres fra din konto til en konto i utlandet. Hvis vi på forhånd vet at du er norsk statsborger, bor i Norge og sjeldent eller aldri overfører penger til kontoer i utlandet, har vi mulighet til å kontakte deg og forhøre oss om denne overføringen er ok.

  Selvfølgelig vil alle opplysninger om deg bli behandlet fortrolig. Være også oppmerksom på at vi aldri vil spørre deg om personlige koder, pinkoder eller andre ting som kan gi tilgang til din nettbank, mobilbank, kort, kontoer eller lignende.

 • Hva spør dere om - og hva bruker dere det til?
  1. Vi ber om en bekreftelse på at du er den du sier gjennom at du legitimerer deg
   Enten ved at du legitimerer deg med BankID eller bekrefter din identitet med gyldig legitimasjon. Les mer om hvitvaskingslovens krav hos Finans Norge.
   Vi bruker selvfølgelig også legitimasjonen til å passe på deg og dine penger - altså blant annet som et middel mot identitetstyveri.
  2. Vi spør hva din adresse er
   For å sikre oss at vi har dine oppdaterte opplsysninger.
  3. Vi spør hvor du er statsborger
   Denne opplysningen gjør det lettere for oss å vurdere om overføringer til utlandet er typisk for deg.
  4. Vi spør om du er en politisk eksponert person eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til noen som er det
   En politisk eksponert person har eller har hatt en høytstående stilling, som f.eks. ambassadør, dommer eller minister.
   Se spørsmål lenger ned for detaljer. 
  5. Vi kan kontakte deg på et senere tidspunkt for å oppdatere våre opplysninger om deg og de produkter og tjenester du har hos oss
   Det er et lovkrav om at vi kjenner våre kunder og forstår hvordan de bruker banken. Derfor oppdaterer vi løpende våre opplysninger om kundene. 

  Utover de punktene over, så bruker vi alle opplysninger for å gi deg enda bedre service og rådgivning om din økonomi. 

  Alt av opplysninger blir behandlet konfidensielt. Vær også klar over at vi aldri vil be deg oppgi personlige koder, PIN-koder eller noe annet som kan gi tilgang til nettbank, mobilbank, kort, konti eller lignende.

  Her kan du lese hvitvaskingsloven i sin helhet.

 • Har dere rett til å stille spørsmål og be om legitimering?

  Ja, vi har både rett og plikt til å stille de spørsmålene som er nødvendige for å kjenne våre kunder og deres bruk av banken.

  Vår plikt til å kjenne våre kunder er blant annet beskrevet i

  Det er Finanstilsynet som er tilsynsmyndighet, altså holder øye med om vi og andre banker i Norge lever opp til reglene.

  Det er opp til den enkelte bank å vurdere hvilke spørsmål/opplysninger som ses om nøvdendig å innhente for å oppfylle kravene.

 • Hvorfor spør dere om jeg er en politisk eksponert person?

  Som bank har vi et stort ansvar for å sikre at vi kjenner våre kunder, og at vi ikke blir brukt til formål som bryter med loven. Alle banker er underlagt hvitvaskingsloven og derfor forpliktet til å kjenne våre kunder og forstå hvordan de bruker oss som bank.

  For noen kunder trenger vi bare noen få opplysninger og nødvendig legitimering, mens vi for andre kunder er nødt til å spørre mer utfyllende.

  Spesielt når det kommer til kunder med høytstående stilling eller verv, samt deres familier og nære samarbeidspartnere, har bankene en plikt å innhente informasjon. I hvitvaskingsloven defineres disse personene, på grunn av sin posisjon og innflytelse i samfunnet, som politisk eksponerte personer. 

  Se også Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven.

  Det er opp til den enkelte bank å vurdere hvilke spørsmål og opplysninger som anses som nødvendig å innhente for å etterleve de kravene som er satt.

 • Hva er en politisk eksponert person?

  En politisk eksponert person er en person som har eller har innehatt en stilling eller et verv som:

  1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
  2. medlem av nasjonalforsamling
  3. medlem av styrende organ i politisk parti
  4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
  5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
  6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
  7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
  8. irektør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

  Man anses å være en politisk eksponert person i inntil 12 måneder etter avsluttet verv.

   

  Man regnes også som en politisk eksponert person dersom man er et nært familiemedlem til en politisk eksponert person. «Nære familiemedlemmer» defineres som foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

   

  Dersom man er «kjent medarbeider» til en politisk eksponert person, skal dette også registreres. En «kjent medarbeider» defineres som fysiske personer som er kjent for å være:

  1. reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
  2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
  3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person
 • Mistenkeliggjør dere kundene med alle disse spørsmålene?

  Nei. Vi har tillit til våre kunder og er på ingen måte ute etter å mistenkeliggjøre noen.

  Vi vet godt at det kan oppleves som ubeleilig at vi ber om legitimering eller kontakter deg for å oppdatere våre opplysninger om deg. Spesielt når du har vært trofast kunde i mange år. Men i likhet med at sikkerhetskontrollen på flyplassen gir alle reisende en trygg reise, så er vår jevnlige kontroll, etterlevelse av hvitvaskingsloven og "kjenn din kunde-prinsippet" nødvendige og til det beste for alle.

 • Hvorfor stiller dere meg kun spørsmål?

  Hvis du ikke blir bedt om å bekrefte din legitimasjon i vår henvendelse via f.eks. mobilbanken eller et brev, er det fordi vi allerede har dette.

  Er dette tilfellet for deg vil du derfor kun bli bedt om å besvare noen spørsmål.

 • Hvordan kan jeg legitimere meg?

  Vi tar kontakt med deg når det er behov for at du legitimerer deg. Da vil vi fortelle deg hvor og hvordan du kan gjøre det. Vi har følgende legitimasjonsmuligheter:

  • PUM - vi sender en rekommandert brevsending hvor du må inn på postkontoret og legitimere deg med pass, hvor vi bruker dette som legitimasjon
  • Da våre kontorer holder stengt pga Covid-19, er det dessverre ikke mulig å komme innom for å legitmerer seg
 • Hva om jeg bor i utlandet?

  Du må også legitimere deg om du bor i utlandet. Vi tar kontakt med deg dersom dette er aktuelt for å be om en attestert kopi av din legitimasjon. 

  Dette kan gjøres på en av følgende måter: 

  • Via Notarius Publicus 
  • Skandinavisk konsulat eller ambassade
  • Våre filialer i utlandet

  Vi vil også kunne etterspørre dokumentasjon som bekrefter ditt bosted i utlandet. 

 • Hvordan kontakter dere meg?

  Du kan bli kontaktet på forskjellige måter. Det kan være en beskjed i nett- eller mobilbanken, et brev i posten eller din digitale postkasse, via telefon eller SMS.

  Skal du snart i møte med banken, ta med ditt pass.

  Hvis vi ringer deg, vil det være fra telefonnummer 987 01 014

  Vær oppmerksom på at vi aldri vil spørre deg om personlige koder, pinkoder eller annet som kan gi tilgang til din nettbank, mobilbank, kort, konti eller lignende.

 • Kontakter dere alle kunder?

  Alle våre kunder skal legitimeres og svare på våre spørsmål, uansett hvor lenge de har vært kunder hos oss. 

  Vi tar kontakt på ulike tidspunkter, og det kan også være forskjell på de spørsmålene vi stiller. Du kan også oppleve at vi kontakter deg flere ganger dersom vi har behov for ytteligere informasjon for å utdype de svarene du allerede har avgitt.

 • Hvorfor kontakter dere meg når jeg har vært kunde i mange år?

  For å leve opp til de nye kravene fra finansnæringen, må vi innhente dokumentasjon og ha oppdatert legitimasjon fra alle våre kunder, uansett hvor lenge du har vært kunde i banken. Vi vet godt at dette kan oppleves som tungvint, men på samme måte som at sikkerhetskontrollen på flyplassen gir alle reisende en trygg reise, så er denne jobben både nødvendig og til alles beste. 

 • Hvorfor er mine kort og kontoer sperret?
  Dine kort og konto er sperret da vi mangler dine kundeopplysninger eller din legitimasjon. Vi har vært i kontakt med deg for å innhente dette, men kan dessverre ikke se å ha mottatt det vi trenger.  
 • Hva betyr PUM?

  PUM står for personlig utlevering mottakningsbevis, og er en sending Posten tilbyr banken for å gjøre identitetskontroll. 
  Når PUM er bestilt fra oss til deg, vil du motta en hentemelding fra postkontoret når sendingen er klar til henting. Ved utlevering må du fremvise ditt pass (nødpass og annen legitimasjon godtas ikke).


 • Hva om jeg ikke rekker fristen fra Posten angående PUM?
  Dersom du har fått en hentemelding fra Posten har du to uker på deg til å hente ut denne. Rekker du ikke hente denne innen fristen må du kontakte oss.