Oversikt over din pensjon

Du har flere muligheter til å få oversikt over dine pensjonsordninger. Både de du har hos Danica Pensjon, men også de du har hos andre pensjonstilbydere.

  • Oversikt i Danica Pensjon

    Via Danica Nettpensjon kan du sjekke saldoen på din pensjonskonto og prognose for din pensjon. Her kan du også endre investeringsprofil om du ønsker.  

    Logg inn Danica Nettpensjon

  • Oversikt på Norsk Pensjon

    Her kan du få en samlet oversikt og prognose over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

    Logg på norskpensjon.no med MinID eller BankID.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.