Oppdater dine opplysninger

For å sikre din identitet og for å forhindre svindel eller hvitvasking, trenger vi å innhente noen grunnleggende opplysninger om hvem du er og hvordan du bruker banken. Dette er opplysninger vi er lovpålagt å innhente fra alle våre kunder. Vi ber deg derfor om å fullføre skjemaet under (du er nødt å logge inn med BankID).

Start utfylling av skjema 

 

Bruker du BankID på mobil?

Du kan fylle ut skjemaet ved hjelp av BankID på mobil. Vår løsning krever imidlertid at du i tillegg bruker ditt personlige passord som er tilknyttet din BankID.
Husker du ikke dette passordet anbefaler vi at du tar kontakt med banken du har fått utstedt din BankID fra for å få tilgang til dette passordet.

Spørsmål og svar

 • Hvorfor trenger jeg å fylle ut disse opplysningene?
  I likhet med alle andre finansinstitusjoner som tilbyr bank eller forsikring, er Danske Bank pålagt å følge det som kalles "kjenn din kunde-prinsippet". Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og hvordan tjenestene vi tilbyr brukes. Derfor er vi nødt til å innhente informasjon fra deg som sier noe om hvem du er og hvordan du bruker banken. Formålet med med innhentingen er å sikre at du ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking.
 • Hva spør dere om - og hva bruker dere det til?
  1. Vi ber om en bekreftelse på at du er den du sier gjennom at du legitimerer deg
   Det skjer automatisk når du identifiserer deg med din BankID. Dette er blant annet en sikring mot identitetstyveri.
  2. Vi spør hvor du er statsborger
   Denne opplysningen gjør det lettere for oss å vurdere om overføringer til utlandet er typisk for deg.
  3. Vi spør om du er en politisk eksponert person eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til noen som er det
   En politisk eksponert person har eller har hatt en høytstående stilling, som f.eks. ambassadør, dommer eller minister.
   Vi spør om dette fordi det er et krav i hvitvaskingsloven til at kundeforhold hvor dette er aktuelt skal gjennomgås ekstra nøye.
  4. Vi spør hvor du er skattepliktig
   Det er et lovkrav at vi som bank identifiserer alle kunder som skatter til andre land enn Norge.

   Vi kan kontakte deg på et senere tidspunkt for å oppdatere våre opplysninger om deg og de produkter og tjenester du har hos oss
   Det er et lovkrav om at vi kjenner våre kunder og forstår hvordan de bruker banken. Derfor oppdaterer vi løpende våre opplysninger om kundene.

   Alt av opplysninger blir behandlet konfidensielt. Vær også klar over at vi aldri vil be deg oppgi personlige koder, PIN-koder eller noe annet som kan gi tilgang til nettbank, mobilbank, kort, konti eller lignende. • Hvorfor må jeg oppgi disse opplysningene for mine mindreårige?
  For å leve opp til de nye kravene fra finansnæringen, må vi innhente dokumentasjon og ha oppdatert legitimasjon fra alle våre kunder, uansett alder.
 • Har dere lov til å stille disse spørsmålene?

  Ja, vi har både rett og plikt til å stille de spørsmålene som er nødvendige for å kjenne våre kunder og deres bruk av banken.

  Vår plikt til å kjenne våre kunder er blant annet beskrevet i

  Det er Finanstilsynet som er tilsynsmyndighet, altså holder øye med om vi og andre banker i Norge lever opp til reglene.

  Det er opp til den enkelte bank å vurdere hvilke spørsmål/opplysninger som ses om nøvdendig å innhente for å oppfylle kravene.

 • Hvorfor kontakter dere meg nå - jeg har vært kunde i mange år?

  For å leve opp til de nye kravene fra finansnæringen, må vi innhente dokumentasjon og ha oppdatert legitimasjon fra alle våre kunder, uansett hvor lenge du har vært kunde i banken. Vi vet godt at dette kan oppleves som tungvint, men på samme måte som at sikkerhetskontrollen på flyplassen gir alle reisende en trygg reise, så er denne jobben både nødvendig og til alles beste. 

 • Hvor kan jeg lese mer om bankens personvernregler?