Oppdater dine opplysninger

For å sikre din identitet og for å forhindre svindel eller hvitvasking, trenger vi å innhente noen grunnleggende opplysninger om hvem du er og hvordan du bruker banken. Dette er opplysninger vi er lovpålagt å innhente fra alle våre kunder. Vi ber deg derfor om å fullføre skjemaet under (du er nødt å logge inn med BankID).

Start utfylling av skjema 

 

Bruker du BankID på mobil?

Du kan fylle ut skjemaet ved hjelp av BankID på mobil. Vår løsning krever imidlertid at du i tillegg bruker ditt personlige passord som er tilknyttet din BankID.
Husker du ikke dette passordet anbefaler vi at du tar kontakt med banken du har fått utstedt din BankID fra for å få tilgang til dette passordet.

Spørsmål og svar