Boliglånskalkulator

Prøv boliglånskalkulatoren og se om du har råd til drømmeboligen. Finn ut hvor mye du kan låne, hva lånet koster og hva du må betale per måned – avhengig av pris, lånebeløp og valgt nedbetalingstid.

Fyll inn boligens pris og egenkapital

Legg til ønsket nedbetalingstid

Justere rente og ønsket lånebeløp

Test vår boliglånskalkulator: hvor mye kan jeg låne?

Ved å bruke boliglånskalkulatoren kan du regne ut hvor mye du har råd til å låne og hva det vil koste deg.
I kalkulatoren kan du også simulere eventuelle renteendringer og hvordan dette i kroner og øre vil påvirke din økonomi.

Hvor mye har jeg råd til å låne? Lånebeløp
Hvilken type bolig er du interessert i å kjøpe?
Egenkapital
Fyll inn samlet egenkapital (EK) som skal benyttes. EK er frie midler. EK og evt. tilleggssikkerhet må utgjøre minst 15 % av boligens verdi. Boligens verdi består av kjøpesum og ev. fellesgjeld. Kjøpsomkostninger kommer i tillegg.
Oppgi din faste brutto årsinntekt før skatt og fradrag. Du skal ikke ta med variabel/midlertidig inntekt.

Inkluder alle hjemmeboende barn
0 barn
Inkluder biler som eies og benyttes av husholdningen. Du kan også registrere bil som leases.
0 biler

Du skal kun inkludere bolig du skal beholde, ikke bolig som skal selges.
Gjenværende gjeld i boligen
Din andel av fellesgjelden


Hva er formålet med lånet?
Hvilken type bolig er du interessert i å kjøpe?
Pris på bolig
Minimumskravet til egenkapital er satt til 17,5 % av boligens pris. Det skyldes kravet om minimum 15 % i egenkapital, samt kravet om 2,5 % i omkostninger til staten som du må dekke på de fleste eiendommer.
Nåværende gjeld/lånesaldo
Det nye totale lånebeløpet kan maksimalt være 82,5 % av den gjeldende verdien på boligen..
Etter at du har klikket på Beregn, kan du simulere hvordan det månedlige terminbeløpet påvirkes av en endring i nedbetalingstiden (eller en renteendring).
Du kan låne cirka
Beløpet er en indikasjon på hvor mye du kan låne basert på den informasjonen som du har registrert. For å søke om lån, klikk på knappen "Søk lån"
Beregnet lånebeløp
3 600 000 kr
0%
Belåningsgrad
Beregnet lånebeløp
3 600 000 kr
Med en egenkapital på 850.000 kroner, har vi beregnet at du sannsynligvis kan kjøpe en bolig for opp til kroner 850.000, inklusive eventuell fellesgjeld. Kjøpsomkostninger på kroner 850.000 kommer i tillegg.

Om du planlegger å kjøpe for et høyere beløp, må du blant annet ha mer egenkapital eller tilby tilleggssikkerhet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi har foretatt beregningene, og hva lånet vil koste.

For å komme videre i søkeprosessen, klikk på "Søk om lån" knappen nedenfor. I lånesøknaden vil du kunne dele flere detaljer, og vi kan gjøre en mer presis vurdering av din låneevne.
Prøv å endre lånebeløpet ved å trekke i slideren. Du vil se at belåningsgraden og hva lånet koster deg vil endre seg.
kr
Hvor mye koster lånet per måned?
Standard nedbetalingstid er satt til 25 år, men du kan selvsagt velge å ha kortere nedbetalingstid. Her kan du simulere hvordan dette påvirker det månedlige terminbeløpet.
25 år
Beregningene er basert på en standard rente, men her kan du simulere hvordan en renteøkning eller nedgang vil påvirke det månedlige terminbeløpet ved å dra i slideren.
2,00%
Månedelig
terminbeløp
1.437 kr
1.437 kr
10000 kr
Renter
Avdrag
Les mer om hvordan vi har kommet frem til beløpet
Beløpet er en indikasjon på hvor mye du kan låne basert på den informasjonen som du har registrert. For å søke om lån, klikk på knappen "Søk lån"
Basert på den informasjonen som du har registrert, kan vi dessverre ikke gi deg en indikasjon på hvor mye du kan låne.

Sjekk gjerne om alle opplysningene stemmer. Det kan også være at egenkapitalbeløpet er for lavt til at vi kan tilby et boliglån.

Har du spørsmål, er du er velkommen til å kontakte oss via Chat eller på telefon 987 08540.
Les mer om hvordan vi har kommet frem til beløpet
Beregnet lånekostnad
Standard nedbetalingstid er satt til 25 år, men du kan selvsagt velge å ha kortere nedbetalingstid. Her kan du simulere hvordan dette påvirker det månedlige terminbeløpet ved å dra i slideren.
25 år
Beregningene er basert på en standard rente, men her kan du simulrer hvordan en renteøkning eller nedgang vil påvirke det månedlige terminbeløpet ved å dra i slideren.
2,00%
Månedlig
terminbeløp
21.437 kr
11.437 kr
10000 kr
Renter
Avdrag
Detaljer om lånet
Vilkår

Vi tilbyr boliglån til deg som er kunde i Danske Bank.

Her finner du aktuelle priser på våre låneprodukter:
Privat lån
Prisliste Akademikerne

Den boliglånsrenten som du vil tilbys er avhengig av en rekke faktorer, og vil bli endelig avtalt ved signering av lånet.

Lån bevilges i henhold til våre gjeldende kredittvilkår og vår kredittvurdering, og baseres på de opplysningene som vi mottar fra deg/dere i forbindelse med lånesøknaden. Vi foretar en grundig analyse av din husstands betalingsevne for å sikre at du som kunde både evner å betale tilbake på lånet, og har en god hverdagsøkonomi.

Lånet skal sikres med 1. prioritets pant i boligen som kjøpes, og kjøpesummen må dokumenteres gjennom en kjøpekontrakt.

Lånebeløpet kan utgjøre maks 85% av boligens markedsverdi/avtalte kjøpesum. For andelsleilighet i borettslag/bolig med fellesgjeld, kan ditt lån i Danske Bank med tillegg av din andel fellesgjeld iborettslaget/bolig maksimalt utgjøre 85% av totalbeløpet. Totalbeløpet er summen av kjøpesum og andel fellesgjeld.

I henhold til Boliglånsforskriften kan du/dere låne maks fem ganger din husstands totale inntekt, inkludert all gjeld. Dette er en regel alle banker i Norge må følge.

Vi forutsetter at de opplysningene som vi mottar om din husstands økonomi kan dokumenteres. Videre kreves det lønnsinngang (pensjon, trygd etc.) i Danske Bank, og at du benytter oss som bank i det daglige.

Hvis du er amerikansk statsborger eller på annen måte er skattepliktig til USA, kan du ikke søke om lån via våre online kanaler. Du er velkommen til å kontakte Kundeservice på 987 08540.

Kundekontroll vil gjennomføres og vi krever at den oppfyller alle krav til hvitvaskingsregelverket, og at det ikke blir satt i verk offentlige begrensninger eller reguleringer som er til hinder for eller begrenser vår mulighet til å inngå låneavtalen.

Boliglånet skal man leve med i mange år, og renten kan endre seg både opp og ned i løpet av disse årene. Vi gjør derfor alltide en vurdring av om låntakere kan tåle renteoppgang på 3 prosentpoeng. I tillegg må låntakerne som minimum kunne tåle lånekostnadene ved en rente på 7 %.

Spørsmål og svar om boliglån

Les også


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.