Boliglånskalkulator

Prøv boliglånskalkulatoren og se om du har råd til drømmeboligen. Finn ut hvor mye du kan låne, hva lånet koster og hva du må betale per måned – avhengig av pris, lånebeløp og valgt nedbetalingstid.

Fyll inn boligens pris og egenkapital

Legg til ønsket nedbetalingstid

Justere rente og ønsket lånebeløp

Hvor mye har jeg råd til å låne? Lånebeløp
Hvor mye koster lånet? Lånekostnader
Hvilken type bolig er du interessert i å kjøpe?
Egenkapital
Fyll inn din samlede egenkapital (EK), -f.eks. oppsparte midler på konto, salg av bolig, BSU, fond eller forskudd på arv/gave. EK kravet er minimum 15% av kjøpesum og evt. fellesgjeld, Alternativt må du stille med ekstra sikkerhet. På de fleste eiendommer må du også dekke kjøpsomkostninger på 2,5% av kjøpesummen.
Oppgi din faste brutto årsinntekt før skatt og fradrag. Du skal ikke ta med variabel/midlertidig inntekt.

Inkluder alle hjemmeboende barn
0 barn
Inkluder biler som eies og benyttes av husholdningen. Du kan også registrere bil som leases.
0 biler

Du skal kun inkludere bolig du skal beholde, ikke bolig som skal selges.
Gjenværende gjeld i boligen
Din andel av fellesgjelden


Pris på bolig
Minimumskravet til egenkapital er satt til 17,5 % av boligens pris. Det skyldes kravet om minimum 15 % i egenkapital, samt kravet om 2,5 % i omkostninger til staten som du må dekke på de fleste eiendommer.
Du kan låne cirka
Beløpet er en indikasjon på hvor mye du kan låne basert på den informasjonen som du har registrert. For å søke om lån, klikk på knappen "Søk lån"
Beregnet lånebeløp
3 600 000 kr
0%
Belåningsgrad
Beregnet lånebeløp
3 600 000 kr
Med en egenkapital på 850.000 kroner, har vi beregnet at du sannsynligvis kan kjøpe en bolig for opp til kroner 850.000, inklusive eventuell fellesgjeld. Kjøpsomkostninger på kroner 850.000 kommer i tillegg.

Om du planlegger å kjøpe for et høyere beløp, må du blant annet ha mer egenkapital eller tilby tilleggssikkerhet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi har foretatt beregningene, og hva lånet vil koste.

For å komme videre i søkeprosessen, klikk på "Søk om lån" knappen nedenfor. I lånesøknaden vil du kunne dele flere detaljer, og vi kan gjøre en mer presis vurdering av din låneevne.
Prøv å endre lånebeløpet ved å trekke i slideren. Du vil se at belåningsgraden og hva lånet koster deg vil endre seg.
kr
Hvor mye koster lånet per måned?
Standard nedbetalingstid er satt til 30 år, men du kan selvsagt velge å ha kortere nedbetalingstid. Her kan du simulere hvordan dette påvirker det månedlige terminbeløpet.
25 år
Beregningene er basert på en standard rente, men her kan du simulere hvordan en renteøkning eller nedgang vil påvirke det månedlige terminbeløpet ved å dra i slideren.
2,00%
Månedelig
terminbeløp
1.437 kr
1.437 kr
10000 kr
Renter
Avdrag
Les mer om hvordan vi har kommet frem til beløpet
Beløpet er en indikasjon på hvor mye du kan låne basert på den informasjonen som du har registrert. For å søke om lån, klikk på knappen "Søk lån"
Basert på den informasjonen som du har registrert, kan vi dessverre ikke gi deg en indikasjon på hvor mye du kan låne.

Sjekk gjerne om alle opplysningene stemmer. Det kan også være at egenkapitalbeløpet er for lavt til at vi kan tilby et boliglån.

Har du spørsmål, er du er velkommen til å kontakte oss via Chat eller på telefon 987 08540.
Les mer om hvordan vi har kommet frem til beløpet
Beregnet lånekostnad
Standard nedbetalingstid er satt til 30 år, men du kan selvsagt velge å ha kortere nedbetalingstid. Her kan du simulere hvordan dette påvirker det månedlige terminbeløpet ved å dra i slideren.
25 år
Beregningene er basert på en standard rente, men her kan du simulrer hvordan en renteøkning eller nedgang vil påvirke det månedlige terminbeløpet ved å dra i slideren.
2,00%
Månedlig
terminbeløp
21.437 kr
11.437 kr
10000 kr
Renter
Avdrag
Detaljer

Lånebeløp
Når du kjøper bolig, må du betale kostnader, og dette dekkes ikke av boliglånet. Det er derfor viktig å huske at du må ha penger til å betale for kostnadene i tillegg til kjøpesummen. Du finner informasjon om de relevante kostnadene i prospektet/boligannonsen
3.600.000 kr
Belåningsgrad
Belåningsgraden sier noe om hvor mye lån du har i forhold til boligens verdi. For å få innvilget boliglån er det et krav om at du må ha oppsparte midler, og hovedregelen er at du må stille med minimum 15 % av total kjøpesum (kjøpesum + evt andel fellesgjeld + kjøpsomkostninger).
81%
Månedlig terminbeløp
Det månedlige terminbeløpet er det du skal betale hver måned og inkluderer avdrag, renter og gebyrer.
3.600 kr
Nedbetalingstid
20 år
Antall terminer
240 måneder
Nominell rente
Nominell rente er enkelt forklart det du betaler banken for å få låne penger, før gebyrer og andre kostnader er lagt til. Veiledende priser finner du på våre lånesider på danskebank.no
2.80 %
Effektiv rente
Effektiv rente er nominell rente pluss etableringsgebyr, termingebyrer og andre kostnader forbundet med lånet. Altså sier den deg hvor mye du faktisk må betale for lånet.
2.85 %
Gebyrer
Gebyrer som er benyttet i kalkulatoren månedlig termingebyr på kr 60, depotgebyr på kr 1 000 og etableringsgebyr kr 1 900
756.670 kr
Sum rente- og gebyrkostnader
Totale kostnader for hele lånets varighet, inkludert rentekostnad og gebyrer.
756.670 kr
Totalbeløp å betale
Det samlede beløp som skal tilbakebetales, lånebeløp, rentekostnader og gebyrer.
4.356.670 kr

Vilkår

Vi tilbyr boliglån til deg som er kunde i Danske Bank.

Her finner du aktuelle priser på våre låneprodukter:
Privat lån
Prisliste Akademikerne

Den boliglånsrenten som du vil tilbys er avhengig av en rekke faktorer, og vil bli endelig avtalt ved signering av lånet.

Lån bevilges i henhold til våre gjeldende kredittvilkår og vår kredittvurdering, og baseres på de opplysningene som vi mottar fra deg/dere i forbindelse med lånesøknaden. Vi foretar en grundig analyse av din husstands betalingsevne for å sikre at du som kunde både evner å betale tilbake på lånet, og har en god hverdagsøkonomi.

Lånet skal sikres med 1. prioritets pant i boligen som kjøpes, og kjøpesummen må dokumenteres gjennom en kjøpekontrakt.

Lånebeløpet kan utgjøre maks 85% av boligens markedsverdi/avtalte kjøpesum. For andelsleilighet i borettslag/bolig med fellesgjeld, kan ditt lån i Danske Bank med tillegg av din andel fellesgjeld iborettslaget/bolig maksimalt utgjøre 85% av totalbeløpet. Totalbeløpet er summen av kjøpesum og andel fellesgjeld.

I henhold til Boliglånsforskriften kan du/dere låne maks fem ganger din husstands totale inntekt, inkludert all gjeld. Dette er en regel alle banker i Norge må følge.

Vi forutsetter at de opplysningene som vi mottar om din husstands økonomi kan dokumenteres. Videre kreves det lønnsinngang (pensjon, trygd etc.) i Danske Bank, og at du benytter oss som bank i det daglige.

Hvis du er amerikansk statsborger eller på annen måte er skattepliktig til USA, kan du ikke søke om lån via våre online kanaler. Du er velkommen til å kontakte Kundeservice på 987 08540.

Kundekontroll vil gjennomføres og vi krever at den oppfyller alle krav til hvitvaskingsregelverket, og at det ikke blir satt i verk offentlige begrensninger eller reguleringer som er til hinder for eller begrenser vår mulighet til å inngå låneavtalen.

Boliglånet skal man leve med i mange år, og renten kan endre seg både opp og ned i løpet av disse årene. Vi gjør derfor alltid en vurdering av om låntakere kan tåle renteoppgang på 5 prosentpoeng.

The Page is Loading, Please Wait.

Les også