Environmental, social and governance (ESG) er blitt et viktig tema innen finansverden det siste året. Bedrifter som ikke tar innover seg ulike miljøaspekter ved sin virksomhet, bryter med sosiale og menneskerettsprinsipper, eller ikke har forretningsetikk på sin agenda, kan fremover oppleve vanskeligheter med å låne penger av banken.

Og på den andre siden: Bedrifter som markerer seg som mer miljøvennlig, «grønnere», enn konkurrenter i en bransje, kan oppnå en lavere rente på lånene sine. I desember 2019 fikk transportkonsernet Torghatten ASA innvilget fire grønne lån på til sammen 650 millioner av Danske Bank. Dette for å bidra til finansiering av deres elektriske ferjer over Oslofjorden, Trondheimsfjorden og Vennesund – Holm på Helgeland.

Vi har satt oss ned med landssjef for Danske Bank i Norge, Trond Mellingsæter, for å høre hans tanker om denne bølgen som har skylt innover bank-Norge. 


- Bærekraft kommer bare til å bli viktigere i årene som kommer

Trond F. Mellingsæter
Landssjef Norge

- Det har forandret banksfæren

Hvordan merker dere i bank-Norge at ESG-tankegangen først og fremst nå preger deres virke? 

- Bærekrafts- og ESG-tankegangen har på det som må karakteriseres som rekordtid inntatt de aller fleste bedriftssegmenter samt store deler av bank-Norge, noe vi så definitivt også merker her hos oss i Danske Bank. Det har rett og slett skylt en ESG-bølge inn over bank-Norge de siste 12-18 månedene! Vi merker det med hensyn til finansiering og kredittgivning der vi nå har blitt strengere og krever mer av våre kunder, vi merker det på de forventninger som stilles til oss blant annet med hensyn til produktutvalg på investeringer og forvaltning og ikke minst med hensyn til interessen knyttet til grønne lån og grønne obligasjoner – og selvsagt på en rekke andre felt. På mange måter kan man si at ESG- og bærekraftstematikken har forandret banksfæren i Norge og at brorparten av endringene har kommet i løpet av 2019, sier landssjef for Danske Bank Norge, Trond Mellingsæter.

Klimaendringene er en global utfordring som truer miljøet, økonomien og samfunnet. Danske Bank vil bidra til den samfunnsmessige omstillingen mot en nullutslipp-økonomi ved å satse på tiltak som har en positiv innvirkning på klimaendringene og miljøet. 

Kundene er positive

Men hvordan reagerer kundene på dette økte bærekraftsfokuset?
- I det store og hele så er våre kunder og samarbeidspartnere positive til den oppmerksomheten vi har innenfor denne feltet, sier banksjefen.

Hvordan ser dere dette helt konkret?

- En stor prosentandel deler også vårt engasjement her, noe vi ser en rekke bevis på: ESG-fokuset og interessen hos medlemsorganisasjoner med kundeavtaler hos oss er stort, interessen for bærekraftige fondsprodukter er i vekst, de større bedriftskundene etterspør banklån og obligasjoner med grønne komponenter samt at institusjonelle forvaltere i stadig større grad har i sitt mandat å kjøpe grønne obligasjoner. Samtidig har vi fått tilbakemelding fra enkelte som går på at man rett og slett er på grensen til overrasket over hvor mye tydeligere forventningene om å vurdere ESG-faktorer har blitt. Dette syns jeg imidlertid utelukkende er en positiv ting. Hvis vi kan være gode rådgivere innenfor dette feltet, og trekke med oss dem som kanskje ligger noe bak, så har vi allerede der bidratt i riktig retning slik jeg ser det, sier han.

Slik investerer Danske Bank dine penger bærekraftig

Les mer

Mellingsæter tror at ESG-fokuset kommer til å bli viktigere og viktigere i årene som kommer.

- Trend som er kommet for å bli

- Ja, det tror jeg så definitivt, og vi har nok bare her sett starten på en utvikling som vil skyte ytterligere fart. De som tror og forventer at dette vil «gå over» og at vi her snakker om en kortvarig trend kan nok komme til å våkne opp og erfare at toget de burde ha vært på har gått for lengst. Det for eksempel å finansiere en bedrift eller satsning fremover, som ikke tar hensyn til ulike ESG-faktorer, tror jeg etter hvert kommer til å bli enten veldig kostbart, eller kanskje til og med umulig.
Dette betyr ikke at Danske Bank kommer til å si nei til mange flere aktører eller å kutte et allerede inngått samarbeid dersom selskapene ikke tar hensyn til ESG-faktorene. Hensikten er å lede aktørene i riktig retning, og påvirke dem til det positive.

- Vårt fokus med hensyn til miljø og ESG ligger primært ikke på det å utestenge eller takke nei til så mange som mulig. Det essensielle her må jo være at vi greier å påvirke i riktig retning, at både bransjer og bedrifter setter bærekraft på agendaen og bidrar til det grønne skiftet – ja, gjør sitt dag for dag slik at vi får et litt mer bærekraftig samfunn! Vi tror sterkt på dialog og vil starte der, sier Mellingsæter.