Med en imponerende CV innenfor bred aksjefondsforvaltning og ledererfaring, skal Anders Johansen nå gå inn i rollen som sjefstrateg. Han kommer fra rollen som leder for formuesforvalterne i Danske Bank Norge.


Anders Johansen (43), sjefstrateg i Danske Bank Norge

- Jeg har vært lidenskapelig interessert i finansmarkedene i over 20 år, og dette er en jobb hvor man får være ekstra tett på det som skjer. For meg er dette drømmejobben, sier Johansen.

Bred finanserfaring

43-åringen har 9 år bak seg i Storebrand, før han begynte i Danske Bank. Der jobbet han seg oppover som fondsforvalter, hvor han blant annet forvaltet long only aksjefond og longshort aksje-hedgefond. De siste tre årene var han investeringsansvarlig i Storebrand Liv der han forvaltet livselskapets portefølje på rundt NOK 190 mrd. sammen med et team på fire personer.

Nå, etter 9 år i Danske Bank, 5 av de som Chief Risk Advisor i Danske Bank Markets og snart 4 år som leder for formuesforvalterne, skal Anders Johansen igjen jobbe tettest på det han er lidenskapelig opptatt av. Finansmarkedene. 

- Jeg kan bidra med stor innsikt på tvers av en rekke ulike finansielle fagområder og aktivaklasser, sier Johansen, og ramser opp:

- Aksjer, private equity, hedgefond, IG obligasjoner, high yield, råvarer, opsjoner, valuta og mer.

Spennende tider i markedet

Han bruker mye av tiden sin på å følge de amerikanske og globale markedene. Johansen synes at dagens situasjon er svært spennende for investorer.

- Det er spennende tider fordi markedet har steget mye og det er unormalt mye positivitet i markedet. Dette samtidig som det er mye usikkerhet rundt for eksempel om inflasjonen er permanent eller forbigående, koronavirus, nedstengninger og nye mutasjoner. De fleste markedene (aksjer, statsobligasjoner, high yield og eiendom) er blitt ganske dyrt på grunn av fallende renter og pengetrykking.

- Det er dette som populært kalles TINA (there is no alternative). På grunn av TINA er det vanskelig å finne investeringer som skiller seg ut som spesielt attraktive med høye avkastningsforventninger, sier sjefstrateg Johansen.