Vår generelle holdning er at det er fornuftig å holde seg til spareplanen! 

Verdensøkonomien er allerede hardt rammet av situasjonen, men vi tror den økonomiske krisen blir relativt kortvarig. Når vi ser en reduksjon i antall smittede, tror vi at investorene vil komme tilbake til markedene og gi børsen et oppsving.
Myndighetene og sentralbankene i flere land, herunder i Norge, forsøker å hjelpe hardt pressede bedrifter og selskaper ved å innvilge krisepakker, tilføre likviditet og kutte rentene. Dette vil igjen hjelpe børsene fordi det gir en trygghet om at myndighetene er villige til å hjelpe bedrifter og selskaper gjennom krisen, og gjennom dette redusere omfanget av konkurser og oppsigelser.  

Børsene verden over stuper, hva skal jeg gjøre med sparepengene mine?

Vårt generelle råd er som alltid å holde seg til spareplanen sin. Er det lenge til pengene skal brukes, ha is i magen, selv om pilene kan peke nedover og tallene er røde. Dette er ikke et tidspunkt der du bør gjøre endringer i plasseringene dine.

Merk at vår generelle anbefaling ikke tar høyde for særlige forhold og den økonomiske situasjonen hos den enkelte kunde.

Hvorfor bør jeg beholde investeringene mine?

Så langt du har mulighet til det, og dersom du ikke har tenkt å bruke pengene før noen år frem i tid, er vår generelle anbefaling at du beholder investeringene din. Historien har vist at markedene snur uventet og brått etter kriser. Det er veldig vanskelig å forsøke å «time» aksjemarkedet, det vil si finne riktig tidspunkt for kjøp og salg aksjer. Viktigere enn når du handler verdipapirer, er når du har tenkt til å bruke pengene. Det er din tidshorisont, det vil si tidspunktet du planlegger å bruke pengene på, som er avgjørende for hvilken risiko du tar.

Dersom du selger investeringene dine nå som de har falt i verdi, kan det hende at du går glipp av oppturen i markedet og den avkastningen dette innebærer. De beste dagene på børsen kommer ofte tett på de dårligste, og disse kan være avgjørende for det langsiktige avkastningsresultatet.

Aksjemarkedet har historisk steget i 3 av 4 år og deltakelse i negative perioder er "kostnaden" for meravkastning over tid.

Jeg sparer månedlig i fond, bør jeg avslutte avtalen?

Vår generelle vurdering er at det er fornuftig å videreføre spareavtalen. Når du sparer jevnlig i fond, kjøper du fondsandeler når markedet går bra, og også når markedet er svakt. Når børsene har falt, er fondsandelene billigere. Når markedet på et tidspunkt snur igjen, vil du som følge av lav kjøpskurs få god avkastning på nettopp disse fondsandelene. 

Dersom økonomien din har blitt direkte påvirket av denne krisen og du ikke har kapasitet til å spare samme sum, kan du enkelt stoppe spareavtalen i en periode eller så lenge du har behov for det. Dette kan du gjøre selv i nettbanken. 


Finansmarkedene har vært gjennom vanskelige perioder også tidligere. Grafen ovenfor viser utviklingen for globale aksjer de siste 13 årene, omtrent fra finansmarkedet var på topp før finanskrisen i 2008. For de som har vært investert lenge, kan det virke som de siste 10 årene har vært en eneste lang opptur. Grafen viser derimot at det har vært flere perioder med negativ avkastning, og at man ved å beholde investeringene også i nedturene har totalt sett fått en god avkastning – også hensyntatt de siste dagenes kursfall.