Hva er egen pensjonskonto?

Fra 1. februar 2021 får alle med innskuddspensjon en egen pensjonskonto, der pensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere blir samlet. Kontoen blir opprettet hos pensjonsselskapet som din nåværende arbeidsgiver bruker, og samlingen av dine pensjonsavtaler skjer automatisk - du trenger ikke å gjøre noe selv. For deg betyr det bedre oversikt og færre gebyrer.  

Egen pensjonskonto - dine fordeler:

 • Bedre oversikt over egen pensjon
 • Du kan selv velge hvor du vil ha din pensjonskonto
 • Du får med deg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått
  12 måneder
 • Du slipper å betale for administrasjon av pensjonskapitalbevis flere steder

Hvem får egen pensjonskonto?

Rundt 1,5 millioner nordmenn i privat sektor har i dag innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som betaler alt av kostnader knyttet til dette, men når du slutter i en bedrift overtar du dette ansvaret selv. Det innebærer at du må betale for kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon av din opptjente pensjon hos tidligere arbeidsgiver.

De fleste av oss skifter arbeidssted mer enn én gang i løpet av livet, og har derfor pensjonskapital som forvaltes hos flere pensjonsleverandører. I praksis betyr dette at mange betaler mer enn de må.  For å unngå dette, blir derfor din tidligere opptjente pensjon samlet i pensjonsordningen hos din nåværende arbeidsgiver fra 2021, med mindre du selv aktivt velger noe annet.


Hva kan jeg gjøre selv? 

 1. Ikke gjøre noe som helst - da vil det du har av opptjent pensjon så langt i arbeidslivet, automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
 2. Du kan selv velge å flytte din pensjonskonto til ønsket pensjonsleverandør - din arbeidsgiver vil da betale inn din innskuddspensjon til den leverandøren du har valgt 
 3. Spre din oppsparte pensjon på flere pensjonstilbydere - du trenger ikke å låse deg til en leverendør, men merk deg da at du må betale kostnader hos de aktuelle tilbyderne som ikke dekkes av din arbeidsgiver.

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

 • Hva er pensjonskapitalbevis?

  Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon, utstedes et pensjonskapitalbevis. Dette inneholder det som har blitt betalt inn på din tjenestepensjon av din tidligere arbeidsgiver.

  Har du hatt flere arbeidsgivere med en innskuddspensjonsordning, vil du kunne ha flere pensjonskapitalbevis. For å få en bedre oversikt og kutte ned på kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon, kan det lønne seg å samle alle dine pensjonskapitalbevis hos én leverandør.

  Les mer om pensjonskapitalbevis her

 • Hva er fordelene med egen pensjonskonto?

  Med pensjonskonto får du all innskuddspensjon samlet på ett sted. Det gir deg:

  • Bedre oversikt over pensjonen din
  • Du kan selv velge hvor du ønske å ha pensjonskontoen din
  • Lavere forvaltnings- og administrasjonskostnader når du samler alt på ett sted
  • Du får med deg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder
 • Hva skjer når egen pensjonskonto innføres?
  Når egen pensjonskonto innføres, vil alt du har av opptjent pensjon fra tidligere arbeidsforhold automatisk samles på én konto (egen pensjonskonto) i nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Dette gjelder både tidligere opptjent pensjonskapitalbevis og din aktive innskuddsordning hos nåværende arbeidsgiver, med mindre du har reservert deg mot det. 
 • Hva gjør jeg når egen pensjonskonto innføres?

  Du har tre valg ved innføringen av egen pensjonskonto.

  1. Ikke gjøre noe som helst. 
   Da vil det du har av opptjent pensjon så langt i arbeidslivet automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
  2. Samle pensjonen din hos det selskapet du selv ønsker. 
   Din arbeidsgiver betaler da inn din innskuddspensjon til den leverandøren du har valgt.
  3. Spre din oppsparte pensjon hos flere pensjonstilbydere. 
   Du trenger ikke låse deg til en tilbyder, men merk deg da at du må betale kostnader hos de aktuelle tilbyderne som ikke dekkes av din arbeidsgiver.
 • Må jeg selv gjøre noe for å samle alt på egen pensjonskonto?

  Nei, alle pensjonskapitalbevis du måtte ha overføres automatisk til leverandøren din nåværende arbeidsgiver benytter seg av for innskuddspensjon. Overføringen av dine pensjonskapitalbevis vil skje innen tre måneder etter at etter at du har mottatt skriftlig informasjon om ny ordning fra arbeidsgiver eller fra pensjonsleverandør på vegne av arbeidsgiver.

 • Hva skjer hvis jeg reserverer meg mot å flytte tidligere opptjent pensjon?

  Du kan reservere deg mot å få overført tidligere opptjent pensjon til pensjonsordningen du har via nåværende arbeidsgiver. Velger du å reservere deg mot flytting, blir avtalene liggende hos pensjonsleverandørene du har i dag.

 • Hva gjør jeg hvis jeg vil ha innskuddspensjonen min en annen plass enn hos min arbeidsgivers leverandør?
  Du kan velge å bruke en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din har avtale med for oppsparing av din innskuddspensjon. 
 • Hvor vil jeg finne egen pensjonskonto når endringene trer i kraft?

  Du finner din egen pensjonskonto hos den leverandøren du eller din arbeidsgiver har inngått innskuddspensjonsavtale med. Du vil også, som i dag, få en oversikt over din samlede pensjon på nettsidene til Norsk Pensjon.

 • Hvem betaler for forvaltningen av pensjonsmidlene når endringene trer i kraft?
  Du som arbeidstaker må betale for forvaltning av de pensjonsmidler som stammer fra tidligere arbeidsforhold, mens din arbeidsgiver må betale for forvaltningen av pensjonen du tjener opp i ditt nåværende arbeidsforhold. 
 • Hva skjer hvis jeg får ny arbeidsplass?
  Når du blir innmeldt i pensjonsordningen hos din nye arbeidsgiver, flyttes alt av pensjonskapitalbevis til den nye leverandøren med mindre du har reservert deg mot dette eller aktivt valgt en annen leverandør.
 • Hva skjer om jeg sier opp jobben før det har gått 12 måneder?
  Her er regelverket endret til fordel for deg som arbeidstaker. Tidligere var det slik at du ikke fikk med deg pensjonsopptjening for den aktuelle ansettelsesperioden hvis du sluttet i jobben før det hadde gått 12 måneder. Under det nye regelverket vil du nå få med deg opptjent pensjonskapital fra første dag.

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto?

Eller andre spørsmål om pensjon eller forsikring? Rådgiverne hos Danica Pensjon hjelper deg gjerne!

Telefon: 73 56 32 00
E-post: danica@danica.no

Les også