Hva er egen pensjonskonto?

Med egen pensjonskonto får du automatisk samlet all din innskuddspensjon på ett sted, både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. For deg betyr det bedre oversikt, større fleksibilitet og lavere kostnader. Kontoen er opprettet hos pensjonsselskapet som din nåværende arbeidsgiver bruker, men du kan selv velge å flytte den om du ønsker. 

Egen pensjonskonto - ditt valg!

Nå kan du selv velge hvor du ønsker å ha pensjonskontoen din. Er du Danske Bank-kunde, får du ekstra gode fordeler om du flytter pensjonskontoen til Danica Pensjon, som er bankens livs- og pensjonsforsikringsselskap. Det er ingen kostnader knyttet til flytting av pensjonskontoen.

Med egen pensjonskonto i Danica får du:

 • Danske Bank-rabatt på forvaltningskostnad
 • Full oversikt over pensjonen din i Danske Bank sin mobilbank
 • Ingen administrasjonsgebyr
 • Historisk god avkastning av våre dyktige forvaltere
 • Et bredt utvalg av fond og pensjonsprofiler

Jeg vil flytte pensjonskonto

Hva kan jeg gjøre selv? 

 1. Ikke gjøre noe som helst - da vil det du har av opptjent pensjon så langt i arbeidslivet, automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
 2. Du kan selv velge å flytte din pensjonskonto til ønsket pensjonsleverandør - din arbeidsgiver vil da betale inn din innskuddspensjon til den leverandøren du har valgt 
 3. Spre din oppsparte pensjon på flere pensjonstilbydere - du trenger ikke å låse deg til en leverendør, men merk deg da at du må betale kostnader hos de aktuelle tilbyderne som ikke dekkes av din arbeidsgiver.

Hvordan flytter jeg pensjonskontoen til Danica?

Du kan enkelt og gratis flytte din pensjonskonto til Danica via fem enkle steg, som tar ca 10 minutter å gjennomføre. 

 1. Logg inn med BankID for å se dagens pensjonskonto.
 2. Fortell hva du foretrekker for din pensjonssparing.
 3. Du får en anbefaling og tilbud
 4. Opprett Egen pensjonskonto
 5. Signer med BankID

Jeg vil flytte pensjonskonto

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

 • Hvem får egen pensjonskonto?

  Alle som har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver får automatisk egen pensjonskonto hos arbeidsgiver sin pensjonsleverandør.

  Finans Norge kan du lese mer om hvem ordningen ikke gjelder for.

 • Hva er pensjonskapitalbevis?

  Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon, utstedes et pensjonskapitalbevis. Dette inneholder det som har blitt betalt inn på din tjenestepensjon av din tidligere arbeidsgiver.

  Har du hatt flere arbeidsgivere med en innskuddspensjonsordning, vil du kunne ha flere pensjonskapitalbevis. For å få en bedre oversikt og kutte ned på kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon, kan det lønne seg å samle alle dine pensjonskapitalbevis hos én leverandør.

  Les mer om pensjonskapitalbevis her

 • Hva er fordelene med egen pensjonskonto?

  Med pensjonskonto får du all innskuddspensjon samlet på ett sted. Det gir deg:

  • Bedre oversikt over pensjonen din
  • Du kan selv velge hvor du ønske å ha pensjonskontoen din
  • Lavere forvaltnings- og administrasjonskostnader når du samler alt på ett sted
  • Du får med deg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder
 • Når flyttes innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere inn på pensjonskontoen?
  Innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) vil automatisk bli flyttet inn på pensjonskontoen i perioden fra mai til desember. Dette gjelder for alle, uansett hvilken pensjonsleverandør du har. På norskpensjon.no kan du se når din blir flyttet og du kan også fremskynde flyttingen om du ønsker det.
 • Hva kan inngå på egen pensjonskonto

  Hovedregelen er at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere automatisk overføres til din pensjonskonto.

  Finans Norge kan du lese mer om hvilke pensjonsmidler som krever et samtykke for å flyttes til pensjonskonto og hvilke som ikke kan inngå.

   

 • Hva gjør jeg nå som egen pensjonskonto er på plass?

  Du har tre valg:

  1. Ikke gjøre noe som helst. 
   Da vil det du har av opptjent pensjon så langt i arbeidslivet automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
  2. Samle pensjonen din hos det selskapet du selv ønsker. 
   Din arbeidsgiver betaler da inn din innskuddspensjon til den leverandøren du har valgt.
  3. Spre din oppsparte pensjon hos flere pensjonstilbydere. 
   Du trenger ikke låse deg til en tilbyder, men merk deg da at du må betale kostnader hos de aktuelle tilbyderne som ikke dekkes av din arbeidsgiver.
 • Må jeg selv gjøre noe for å samle alt på egen pensjonskonto?

  Nei, alle pensjonskapitalbevis du måtte ha overføres automatisk til leverandøren din nåværende arbeidsgiver benytter seg av for innskuddspensjon. Overføringen av dine pensjonskapitalbevis vil skje innen tre måneder etter at etter at du har mottatt skriftlig informasjon om ny ordning fra arbeidsgiver eller fra pensjonsleverandør på vegne av arbeidsgiver.

 • Hva skjer hvis jeg reserverer meg mot å flytte tidligere opptjent pensjon?

  Du kan reservere deg mot å få overført tidligere opptjent pensjon til pensjonsordningen du har via nåværende arbeidsgiver. Velger du å reservere deg mot flytting, blir avtalene liggende hos pensjonsleverandørene du har i dag. Du kan reservere deg mot flytting på Norsk Pensjon.

 • Hva gjør jeg hvis jeg vil flytte pensjonskontoen min?

  Du kan velge å flytte pensjonskontoen din til en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din har avtale med. 

  Slik fungerer det å velge selv
  Velger du pensjonsleverandør selv, er det du som må dekke kostnadene. Men arbeidsgiver skal betale en kompensasjon. Denne kompensasjonen tilsvarer det arbeidsgiver måtte ha betalt sin pensjonsleverandør for å forvalte pensjonen din. Dersom du velger en leverandør som har lavere kostnader enn arbeidsgiver sin kompensasjon, vil overskytende gå inn som ekstra sparing for deg. I motsatt fall, om kostnaden hos selvvalgt leverandør er høyere enn arbeidsgivers kompensasjon, vil du dekke overskytende selv.

  Finans Norge kan du lese mer om valg av pensjonsleverandør. 

 • Hvem betaler for kostnadene hvis jeg velger å flytte min pensjonskonto til ønsket pensjonsleverandør?

  Velger du pensjonsleverandør selv, er det du som må dekke kostnadene. Men arbeidsgiver skal betale en kompensasjon. Denne kompensasjonen tilsvarer det arbeidsgiver måtte ha betalt sin pensjonsleverandør for å forvalte pensjonen din. Dersom du velger en leverandør som har lavere kostnader enn arbeidsgiver sin kompensasjon, vil overskytende gå inn som ekstra sparing for deg. I motsatt fall, om kostnaden hos selvvalgt leverandør er høyere enn arbeidsgivers kompensasjon, vil du dekke overskytende selv.

  Finans Norge kan du lese mer om valg av pensjonsleverandør.

 • Hvor finner jeg min pensjonskonto?

  Du finner din egen pensjonskonto hos den leverandøren du eller din arbeidsgiver har inngått innskuddspensjonsavtale med. Du vil også, som i dag, få en oversikt over din samlede pensjon på nettsidene til Norsk Pensjon.

 • Hvem betaler for forvaltningen av pensjonsmidlenei egen pensjonskonto?
  Du som arbeidstaker må betale for forvaltning av de pensjonsmidler som stammer fra tidligere arbeidsforhold, mens din arbeidsgiver må betale for forvaltningen av pensjonen du tjener opp i ditt nåværende arbeidsforhold. 
 • Hva skjer hvis jeg får ny arbeidsplass?
  Når du blir innmeldt i pensjonsordningen hos din nye arbeidsgiver, flyttes alt av pensjonskapitalbevis til den nye leverandøren med mindre du har reservert deg mot dette eller aktivt valgt en annen leverandør.
 • Hva skjer om jeg sier opp jobben før det har gått 12 måneder?
  Her er regelverket endret til fordel for deg som arbeidstaker. Tidligere var det slik at du ikke fikk med deg pensjonsopptjening for den aktuelle ansettelsesperioden hvis du sluttet i jobben før det hadde gått 12 måneder. Under det nye regelverket vil du nå få med deg opptjent pensjonskapital fra første dag.

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto?

Kontakt oss på 987 08540

Les også