Hvorfor skal jeg investere sparepengene mine?

Hvorfor skal jeg investere sparepengene mine? Det spørsmålet blir Danske Banks rådgivere ofte stilt. Svaret fra sjefstrategen er enkelt.

- Du skal investere sparepengene dine fordi historiske tall viser at du da kan få en høyere forventet avkastning enn ved sparing på konto.

Sjefstrateg Anders Johansen

Anders Johansen
Sjefstrateg i Danske Bank

- Ikke noe er risikofritt, heller ikke langsiktig sparing i banken. Du skal investere sparepengene dine så tidshorisont og holdning til risiko matcher dine preferanser, samtidig som du får en avkastning utover sparing i banken, sier Johansen.

Med en investering fordelt mellom aksjer og obligasjoner, har du mulighet for at dine sparepenger på sikt vokser mer enn på sparekonto. Med andre ord risikerer du ifølge sjefstrategen at din oppsparing på vanlig sparekonto blir et tapsprosjekt for deg.

Innskuddsrentene i Norge har vært lave over lengre tid, noe som betyr at inflasjonen – altså prisstigningene i landet – gradvis tærer på kjøpekraften av sparepengene dine.

- Dersom prisene stiger raskere enn sparepengene dine, vil du ikke kunne kjøpe like mye med pengene i fremtiden som det du kan i dag. Investering handler altså ikke bare om å få sparepengene til å vokse, men også om å beskytte deg mot inflasjon, forteller Johansen.

I dag får du dette for 500 kr.

Hva betyr prisstigningene for min sparing

Usikker på om investering er noe for deg?

Det kan være enklere enn du tror, og mulighetene er mange.

Kom i gang med investering

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest: