Sparing i fond

Sparing i fond er en enkel måte å investere på og tar sparingen din til neste nivå. Velg selv hvilket risikonivå du ønsker. Vi tilbyr fond som har lav, middels og høy risiko. 

Hva bør jeg tenke på når jeg skal kjøpe fond?

Velg din fondspakke


*Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart av fondet. Oppdatert per 11. juni 2024.

Hvordan kjøpe og selge fond:

Steg 1: Opprett aksjesparekonto

Gjennom aksjesparekonto (ASK) kan du kjøpe og selge aksjefond og aksjer skattefritt, slik at det blir enklere og gunstigere å investere.

Du får tilgang til kontoen så snart du signerer ASK-avtalen. Kontoen vil være tilgjengelig i mobil- og nettbank.

Opprett aksjesparekonto

...eller opprett verdipapirkonto

Har du lyst til å ha tilgang på alle slags fond, da er verdipapirkonto for deg.
Dette er fordi fond med mindre enn 80% aksjeandel må handles med verdipapirkonto. Salg med gevinst bli beskattes i samsvar med ordinære skatteregler.Opprett verdipapirkonto

Steg 2: Velg og kjøp fond

Danske Bank tilbyr fond fra mange leverandører og kan dekke behovet for de som ønsker å investere i grønne fond, aktiv forvaltede fond eller indeksfond.

Ved å spare i fond plasseres pengene i samsvar med fondets mandat og risikoprofil. Husk alltid å lese nøkkelinformasjonsdokumentet før du investerer.

Se fondsliste og kjøp fond

Steg 3: Opprett spareavtale

En enkel måte å spare i fond på er å opprette en spareavtale. Sett opp en spareavtale med et trekk av et bestemt beløp på lønningsdato så vil beløpet automatisk bli investert i det fondet du har bestemt deg for.

Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Finn et realistisk mål og kom i gang med sparing.

Sett opp spareavtale

Guide: Sette opp spareavtale

3 fordeler med fondssparingHøyere avkastning

Rentene du får på en sparekonto er så lave at de over tid ikke veier opp for den generelle prisøkningen i samfunnet. Historisk har fondssparing gitt høyere avkastning, selv om det har vært store verdisvingninger underveis.Enkel sparemåte

Sett opp avtale med fast trekk på selvvalgt dato, f.eks. lønningsdato, så overføres og investeres pengene automatisk i fondet du har valgt å spare i.Ingen bindingstid

Du kan når som helst ta ut pengene ved å selge dine fondsandeler. Pengene er på konto etter to til seks virkedager. Andelsverdien beregnes etter fondets innløsningsfrist og verdien vil avvike fra tidspunktet du gjennomfører handelen.

Fondstyper

 • Aksjefond

  I et aksjefond investeres minst 80 % av fondets kapital i aksjer. Fondets forvalter plasserer forvaltningskapitalen i nøye utvalgte selskaper.

  Det finnes flere forskjellige typer aksjefond. Noen fond investerer kun i et begrenset geografisk område, andre investerer bare i én næring, mens enkelte investerer bredt over hele verden og i alle bransjer.

  Aksjefond passer for deg som har lang sparehorisont og som ønsker å oppnå god avkastning på sparepengene dine. Investerer du i aksjefond må du være forberedt på at fondets verdi vil svinge og du kan risikere å tape deler av investert beløp.

  Ønsker du å spare i aksjefond kan du dra nytte av skattefordelene som aksjesparekontoer har.


 • Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og rentepapirer. Fondets aksjeandel vil være mellom 10 og 80 %. Investerer du i et kombinasjonsfond slipper du å investere i flere forskjellige rente- og aksjefond for å oppnå ønsket risikonivå.

 • Rentefond

  Rentefond er et samlebegrep for pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

  Pengemarkedsfond investerer i rentepapirer som er utstedt av offentlige institusjoner og banker. Disse rentepapirene kan ikke ha en varighet på mer enn et år.

  Obligasjonsfond investerer i rentebærende obligasjoner med kort eller lang løpetid. Obligasjonene utstedes av selskaper eller stater som har behov for lån. Utstederne av obligasjoner betaler renter på obligasjonslånene til investorene.


 • Indeksfond

  Et indeksfond er et fond som skal følge et bestemt marked gjennom en angitt referanseindeks*. Et norsk indeksfond kan for eksempel følge OSEBX-indeksen (Oslo Børs). Investerer du i et slikt fond kan du forvente å motta børsens avkastning, fratrukket kostnadene.

  Indeksfond er ofte rimeligere enn aktivt forvaltede fond fordi de ikke betaler et forvalterteam til å aktivt forsøke å oppnå høyest mulig avkastning.

  *Alle fond måles mot en referanseindeks. For et norsk aksjeindeksfond vil Oslo Børs ofte være referanseindeksen. 


Danske Invest

Danske Invest er merkenavnet på verdipapirfondene i Danske Bank.

Flere fond som forvaltes av Danske Invest har vunnet prestisjetunge priser som Morningstar Award og Lipper Fund Awards for sine gode resultater, og den meravkastningene fondene har gitt. 

Se alle våre Danske Invest fond her


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.