Sparing i fond

Sparing i fond er den enkleste måten å investere på. Du velger selv hvilket risikonivå du ønsker. Vi tilbyr fond som har lav, middels og høy risiko.  

Opprett spareavtaleHøyere avkastning

Potensielt høyere avkastning enn ved å spare på bankkonto.Enkel sparemåte

Sett opp avtale med trekk på lønningsdato - og pengene overføres og investeres automatisk.


Ingen bindingstid

Ønsker du å ta ut penger selges dine fondsandeler til markedsverdi. Pengene er på konto etter 2 til 5 virkedager.

Du kan enten sette opp en spareavtale selv, eller få hjelp av en rådgiver. Ved sparing i fond plasseres pengene i samsvar med fondets mandat og risikoprofil. Husk alltid å lese nøkkelinformasjonsdokumentet før du investerer. 

Når du ønsker å ta ut penger, selges dine fondsandeler til fondets markedsverdi. Pengene vil være på konto etter 2 til 5 virkedager. 

Fondstyper

 • Aksjefond

  Aksjefond

  I et aksjefond investeres minst 80 % av fondets kapital i aksjer. Fondets forvalter plasserer forvaltningskapitalen i nøye utvalgte selskaper.

  Det finnes flere forskjellige typer aksjefond. Noen fond investerer kun i et begrenset geografisk område, andre investerer bare i én næring, mens enkelte investerer bredt over hele verden og i alle bransjer.

  Aksjefond passer for deg som har lang sparehorisont og som ønsker å oppnå god avkastning på sparepengene dine. Investerer du i aksjefond må du være forberedt på at fondets verdi vil svinge og du kan risikere å tape deler av investert beløp.

  Ønsker du å spare i aksjefond kan du dra nytte av skattefordelene som aksjesparekontoer har.


 • Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og rentepapirer. Fondets aksjeandel vil være mellom 10 og 80 %. Investerer du i et kombinasjonsfond slipper du å investere i flere forskjellige rente- og aksjefond for å oppnå ønsket risikonivå.

 • Rentefond

  Rentefond

  Rentefond er et samlebegrep for pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

  Pengemarkedsfond investerer i rentepapirer som er utstedt av offentlige institusjoner og banker. Disse rentepapirene kan ikke ha en varighet på mer enn et år.

  Obligasjonsfond investerer i rentebærende obligasjoner med kort eller lang løpetid. Obligasjonene utstedes av selskaper eller stater som har behov for lån. Utstederne av obligasjoner betaler renter på obligasjonslånene til investorene.


 • Indeksfond

  Indeksfond

  Et indeksfond er et fond som skal følge et bestemt marked gjennom en angitt referanseindeks*. Et norsk indeksfond kan for eksempel følge OSEBX-indeksen (Oslo Børs). Investerer du i et slikt fond kan du forvente å motta børsens avkastning, fratrukket kostnadene.

  Indeksfond er ofte rimeligere enn aktivt forvaltede fond fordi de ikke betaler et forvalterteam til å aktivt forsøke å oppnå høyest mulig avkastning.

  *Alle fond måles mot en referanseindeks. For et norsk aksjeindeksfond vil Oslo Børs ofte være referanseindeksen. 


Se våre fond

Danske Bank tilbyr fond fra mange leverandører og kan dekke behovet for de som ønsker å investere i grønne fond, aktiv forvaltede fond eller indeksfond

Se alle våre fond

Den enkleste sparemåten

Den enkleste måten å spare i fond på er å opprette en spareavtale: Sett opp en avtale med trekk på lønningsdato. Da blir pengene overført automatisk, slik at du slipper å tenke på det.

Kontakt meg om spareavtale

Guide: Sett opp spareavtale selv

Andre har også lest