Spare i fond

Sparing i fond er en enkel måte å investere på. Du velger selv hvilket risikonivå du ønsker. Vi tilbyr fond som har lav, middels og høy risiko. 

Guide: Sett opp spareavtale selv

3 fordeler med fondssparingHøyere avkastning

Rentene du får på en sparekonto er så lave at de over tid ikke veier opp for den generelle prisøkningen i samfunnet. Historisk har fondssparing gitt høyere avkastning, selv om det har vært store verdisvingninger underveis.Enkel sparemåte

Sett opp avtale med fast trekk på selvvalgt dato, f.eks. lønningsdato - og pengene overføres og investeres automatisk i fondet du har valgt å spare i.Ingen bindingstid

Du kan når som helst ta ut pengene ved å selge dine fondsandeler. Pengene er på konto etter to til seks virkedager. Andelsverdien beregnes etter fondets innløsningsfrist og verdien vil avvike fra tidspunktet du gjennomfører handelen.

Du kan enten sette opp en spareavtale selv, eller få hjelp av en rådgiver. Husk at for å handle fond må du ha kundeforhold i Danske Bank og Aksjesparekonto eller verdipapirkonto for å oppbevare verdipapirene. Ved å spare i fond plasseres pengene i samsvar med fondets mandat og risikoprofil. Husk alltid å lese nøkkelinformasjonsdokumentet før du investerer. 

Når du ønsker å ta ut penger, selges dine fondsandeler til fondets markedsverdi. Pengene vil være på konto etter 2 til 5 virkedager. 

Fondstyper

 • Aksjefond

  I et aksjefond investeres minst 80 % av fondets kapital i aksjer. Fondets forvalter plasserer forvaltningskapitalen i nøye utvalgte selskaper.

  Det finnes flere forskjellige typer aksjefond. Noen fond investerer kun i et begrenset geografisk område, andre investerer bare i én næring, mens enkelte investerer bredt over hele verden og i alle bransjer.

  Aksjefond passer for deg som har lang sparehorisont og som ønsker å oppnå god avkastning på sparepengene dine. Investerer du i aksjefond må du være forberedt på at fondets verdi vil svinge og du kan risikere å tape deler av investert beløp.

  Ønsker du å spare i aksjefond kan du dra nytte av skattefordelene som aksjesparekontoer har.


 • Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og rentepapirer. Fondets aksjeandel vil være mellom 10 og 80 %. Investerer du i et kombinasjonsfond slipper du å investere i flere forskjellige rente- og aksjefond for å oppnå ønsket risikonivå.

 • Rentefond

  Rentefond er et samlebegrep for pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

  Pengemarkedsfond investerer i rentepapirer som er utstedt av offentlige institusjoner og banker. Disse rentepapirene kan ikke ha en varighet på mer enn et år.

  Obligasjonsfond investerer i rentebærende obligasjoner med kort eller lang løpetid. Obligasjonene utstedes av selskaper eller stater som har behov for lån. Utstederne av obligasjoner betaler renter på obligasjonslånene til investorene.


 • Indeksfond

  Et indeksfond er et fond som skal følge et bestemt marked gjennom en angitt referanseindeks*. Et norsk indeksfond kan for eksempel følge OSEBX-indeksen (Oslo Børs). Investerer du i et slikt fond kan du forvente å motta børsens avkastning, fratrukket kostnadene.

  Indeksfond er ofte rimeligere enn aktivt forvaltede fond fordi de ikke betaler et forvalterteam til å aktivt forsøke å oppnå høyest mulig avkastning.

  *Alle fond måles mot en referanseindeks. For et norsk aksjeindeksfond vil Oslo Børs ofte være referanseindeksen. 


Se våre fond

Danske Bank tilbyr fond fra mange leverandører og kan dekke behovet for de som ønsker å investere i grønne fond, aktiv forvaltede fond eller indeksfond

Se alle våre fond

Den enkleste sparemåten

Den enkleste måten å spare i fond på er å opprette en spareavtale: Sett opp en avtale med trekk på lønningsdato. Da blir pengene overført automatisk, slik at du slipper å tenke på det.

Guide: Sett opp spareavtale selv

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest