• Spar opptil 15 000 kroner i året
  • Få inntil 3 300 kroner i skatteutsettelse i spareåret
  • Pengene er bundet til du er 62 år
  • Ingen skatt på avkastning i spareperioden

IPS er en langsiktig spareform som gir skatteutsettelse

Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare opptil 15 000 kroner per år, og få en skatteutsettelse på inntil 3.300 kroner i spareåret. Pensjonssparingen er fritatt for formueskatt, har alminnelig beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra fylte 62 år. Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite og om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger. 

Dette vil være et spareprodukt som lønner seg for mange.

885FEE81B958EDDF

 

Fordeler med ny IPS

  • Du kan spare opptil 15 000 kroner i året
  • Du kan få inntil 3 300 kroner i skatteutsettelse - 22 % av det du sparer
  • Det er ingen formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden
  • Pengene er bundet til du er 62 år
  • Du bestemmer selv når du vil stoppe sparingen eller om du vil endre på sparebeløpet underveis
  • Utbetalingen beskattes som alminnelig inntekt ved uttak ( 22 %)

 

Er sparepengene låst?

Ja, sparepengene er låst. Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år eller eldre. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

Utbetalingstiden kan kortes ned til det antall år som gjør at den årlige utbetalingen blir minst ca. 20 % av G.

Pensjonssparingen inneholder en garanti for negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at vi sikrer deg stabilitet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.