Webinar: Hvordan kan sanksjoner påvirke din virksomhet?

- Og hva bør bedriften gjøre i praksis?

252279ce-e43a-4ddd-827e-80a2c3187f12

Tid: Tirsdag 14. mars kl 09:00- 10:30

Hvordan kan sanksjoner påvirke din virksomhet?

Stadig flere bedrifter blir truffet av sanksjoner som påvirker den daglige driften. Hvordan kan sanksjonene virke inn på din virksomhet? Og hvordan holde seg oppdatert?

Helene Bogen og Georg Abusdal Engebretsen fra advokatfirmaet Wiersholm vil fortelle om etterlevelse av sanksjonsregelverket. De vil også forklare hvordan sanksjoner vedtas og hvilke typer sanksjoner som typisk treffer norske virksomheter direkte og indirekte samt hvilke risikoer man bør være obs på og hvor langt undersøkelsesplikten strekker seg i henhold til sanksjonsregelverket. Foredraget er case-basert.

Videre vil Svetlana Durdevic fra Danske Bank gå gjennom de praktiske konsekvensene bedrifter som er treffes av sanksjonsbestemmelser står ovenfor.

Gi tilbakemelding 

Foredragsholdere

Ingvild Rygh Røstbø

Jurist i Danske Bank

Ingvild Rygh Røstbø i Danske Bank juridiske avdeling er jurist har fjorten års erfaring det finansregulatoriske området, blant annet fra Finanstilsynet og Finansdepartementet. Ingvild jobber i dag hovedsakelig med Danske Banks arbeid mot finansiell kriminalitet. 

Svetlana Durdevic 

Leder sanksjonskontroll og screening i Danske Bank

Svetlana leder enheten for sanksjonskontroller og screening i Danske Bank. Avdelingens primære mandat er å utvikle og vedlikeholde kontroller i nært samarbeid med bankens kommersielle virksomheter, Compliance, Juridisk avdeling og IT-enheter.

Svetlana har over 15 års erfaring med med finansiell kriminalitet og compliance – i all hovedsak i større banker i London. Før hun flyttet til Norden i 2018 var Svetlana Head of Sanctions i UBS.

Georg Engebretsen

Partner i Advokatfirmaet Wiershold

Georg bistår norske og internasjonale selskaper og det offentlige innen compliance og granskning. Han har betydelig erfaring og fagkunnskap innenfor et bredt spekter av compliance problemstillinger og er i tillegg en erfaren prosedyreadvokat. Georg er flere ganger rangert som en av Norges beste advokater innen granskning og compliance i Finansavisens årlige advokatundersøkelse, både på hovedlisten og som vinner i "up & coming"-kategorien.

Han er også rangert på Individnivå i Chambers & Partners. Han brukes ofte som foredragsholder, både i Norge og i utlandet. Han er mangeårig medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for compliance.

Helene Bogen

Senior Associate i Advokatfirmaet Wiersholm

Helene arbeider med granskning, miljørett, menneskerettigheter og compliance. Hun har en master innen antikorrupsjon fra Frankrike der hun var tilknyttet et forskningsprosjekt om virksomheters sosiale ansvar.

Helene rådgir norske og internasjonale selskaper innenfor miljørett, menneskerettigheter og annen internasjonal rett, samt innen en rekke compliance-fagfelt, slik som sanksjoner og sikkerhetsarbeid. Helene arbeider også med tvisteløsning på disse fagfeltene.

Få med deg


Content is loading