Webinar: Økonomiske konsekvenser av Sveits-utflyttingen

Opptak fra torsdag 25. mai klokken 11:00.

Har Norge et utflyttingsproblem?

NHH-studentene Balder Belsvik og Erlend Ramberg har sett på de viktigste motivene for skattemessig utflytting, samt konsekvensene av at mange av Norges formuende personer flytter til Sveits. Balder og Erlend vil, sammen med skatteadvokatene i Danske Bank, presentere deres funn, samt diskutere hva utflyttere, eksperter og formuende i Norge mener om blant annet:

  • Hva er de viktigste motivene for utflytting?
  • Hvilke konsekvenser kan «emigrasjonsbølgen» få for norsk økonomi?
  • Hvordan påvirker formueskatten formuende personers evne til å investere i norsk verdiskapning?
  • Hva skjer med investeringene etter utflytting? Vil Norge fortsatt være et attraktivt land å investere i?

I tillegg vil leder for skatteadvokatene, Per-Ole Hegdahl, dele sine betraktninger rundt funnene som er gjort i oppgaven.

Gi tilbakemelding

Foredragsholdere

Erlend Ramberg

Dobbelgradstudent

Erlend har en master i finans fra NHH, og en CEMS master i Internasjonal Ledelse fra HEC Paris. Han er 25 år fra Larvik og er ferdig studert våren 2023.  Starter jobb i Oslo innen Management Consulting til høsten.

Følg Erlend på LinkedIn

Balder Belsvik

Dobbelgradstudent

Balder hen master i finans fra NHH, og en CEMS master i Internasjonal Ledelse fra London School of Economics.Han er 24 år fra Florø og er ferdig student våren 2023. Starter jobb i Oslo innen Management Consulting til høsten.

Følg Balder på LinkedIn

Per-Ole Hegdahl

Leder for skatteadvokatene i Danske Bank

Per-Ole har jobbet med skatterett siden 1993 og har blant annet erfaring fra Skatteetaten, Norges Bondelag, Regnskap Norge og sist som advokat i Skattebetalerforeningen. Han har jobbet mye med skatterådgivning for personlige skattytere, men har også erfaring med bedriftsskatterett og familierett.

Per-Ole er en aktiv skattedebattant og har skrevet flere kronikker og leserinnlegg i ulike aviser. Han er ofte benyttet som skatteekspert når media trenger uttalelser om hvordan skattereglene er å forstå.

Følg Per-Ole på LinkedIn

Les også


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.