Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Det første du må ta stilling til er hvilken type selskap du ønsker å drive - enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Begge selskapstypene har sine fordeler og ulemper, så her gjelder det å sette seg grundig inn i de ulike faktorene og finne ut hva som passer best for akkurat deg.

Med et enkeltpersonforetak er din personlige økonomi og praksisens økonomi den samme, og du har for eksempel få rettigheter og støtteordninger ved sykdom eller nedgang i oppdragsmengde. Etablerer du et AS tar du selv ut lønn fra selskapet som en ansatt og får også sykepenger ved sykdom, men er for eksempel avhengig av å stille startkapital for å etablere aksjeselskapet.

Lær mer om ulike selskapsformer

Dialog med banken

Det er svært viktig å etablere en god dialog med banken din. Får våre rådgivere komme tidlig på banen har de mye større forutsetninger for å gi deg gode råd og følge opp deg gjennom hele oppstarten. I oppfølgingen blir det sentralt å se på hvordan du kan organisere finansieringen av legehjemmelen.

Kontakt oss om finansiering

Opplysningsskjema

Den selgende parten av hjemmelen er nødt til å fylle ut essensielle opplysninger som pris for leie av lokale, antall pasienter på liste og lignende, i noe som heter et opplysningsskjema. Skjemaet er utarbeidet av Legeforeningen og brukes når selger og kjøper skal bli enig om prisen for hjemmelen. 

Finn alt du trenger av dokumenter i forbindelse med kjøp og salg av praksis på Legeforeningens nettsider.

Forhandling om praksisens verdi

Når du har søkt på en utlyst hjemmel, og blitt tildelt den av kommunen, er det den selgende legen og du som må bli enige om verdien av praksisen. Verdien settes på grunnlag av opplysningene i opplysningsskjemaet, og særlig viktig er da punktene om husleieavtaler og pasientgrunnlag.

Når opplysningsskjemaet foreligger er det også viktig at du og banken gjør en grundig gjennomgang av det, slik at vi sammen kan danne oss et bilde av kostnadene og inntektene.

Hvis du og den selgende legen ikke blir enige om prisen, setter Legeforeningen sammen en nemnd som kommer inn og fastsetter prisen for dere.

Legeforeningen - dine fordeler

  • Ingen etableringskostnader ved oppstart
  • Gode rentebetingelser på lån - kontakt oss om finansiering
  • Ekstra gode betingelser på leasing
  • Gratis firmakort med loungeadgang og reiseforsikring
  • Halv pris på våre bedriftspakker - Akademikerne Plus 0 kr,- per mnd, Akademikerne Pro 49 kr,- per mnd. De første 6 mnd spanderer vi.

Les mer

Rask nedbetalingstid

Det at du framlegger bekreftelsen på den endelig tildelte hjemmelen er viktig for oss som bank. Vi må nemlig dokumentere de opplysningene vi tar utgangspunkt i, så godt det lar seg gjøre, og da er en slik bekreftelse helt sentral. Det neste som skjer er at vi sammen med deg ser på den konkrete finansieringen, særlig med tanke på nedbetalingstid. 

En hjemmel har ikke en stabil verdi på linje med for eksempel eiendom, så det anbefales å legge opp til en betalingsplan som sørger for at lånet blir nedbetalt så raskt som mulig. Selvfølgelig ser vi på totalbildet slik at du har den nødvendige handlefriheten du trenger i din personlige økonomi.


Snakk med oss om din praksis