Søknad og tildeling

En legehjemmel er ikke noe du kommer over på det åpne markedet. Hver kommune opererer med et visst antall hjemler for fastleger, og i hovedsak er det to måter en hjemmel blir tilgjengelig på. Den første er at legen som innehar hjemmelen pensjoneres. Den andre er at legen som innehar hjemmelen bestemmer seg for å si den opp for eksempel på grunn av flytting til en annen landsdel eller for å gå over i en stilling ved et sykehus. Uansett blir det da kommunen sin jobb å lyse ut og tildele hjemmelen til en ny lege.

Økonomien i hjemmelen

Med en hjemmel til en opparbeidet legepraksis følger det også en etablert pasientliste (nye hjemler startes gjerne opp som 0-lister). Denne listen kan ikke kjøpes som sådan, men følger hjemmelen og er en viktig del av grunnlaget for å vite hva slags økonomi som følger med hjemmelen.

Som lege med en hjemmel i handa og en pasientliste som man nå er fastlege for, er det vanlig å enten gå inn i en egen praksis, eller å gå inn i et legesenter med et felles driftsselskap som deler på lokaler, sekretær, utstyr og lignende. Det er også relevant for kostnadsbildet om driftsselskapet eier eller leier bygget/lokalene.

Når en hjemmel skal finansieres må man se på både de potensielle inntektene og de potensielle utgiftene. Det er ikke urealistisk for en lege å ha 700.000 kroner i leie til kontoret/fellesskapet man deler. Pasientlista som følger hjemmelen vil da være en viktig pekepinn på hvor mye du kan forvente å få i inntekt, og dermed også hvor mye du har igjen etter å ha betalt de potensielt 700.000 kronene i leie.Legeforeningen - dine fordeler

  • Ingen etableringskostnader ved oppstart
  • Gode rentebetingelser på lån - kontakt oss om finansiering
  • Ekstra gode betingelser på leasing
  • Gratis firmakort med loungeadgang og reiseforsikring
  • Halv pris på våre bedriftspakker-  Akademikerne Plus 0 kr,- per mnd, Akademikerne Pro 49 kr,- per mnd. De første 6 mnd spanderer vi.

Les mer om dine fordeler

Inntekt fra flere kilder?

Hvis de potensielle inntektene for pasientlista er for lav sammenlignet med utgiftene, har du som fastlege mulighet til å fylle opp timetallet med å ta legevakter eller spe på med en liten stilling i kommunen. Noen ganger er det også knyttet krav til hjemmelen om at du må jobbe kommunalt i en liten stillingsgrad. Det aller tryggeste er om kjøper har vært vikar på lista og kjenner den.

Som fastlege får du inntekten din i en tredeling, i form av et tilskudd for hver pasient, en egenandel fra hver pasient etter konsultasjon og en refusjon fra kommunen for hver pasient. Dersom selgende lege er spesialist på et felt har han høyere satser enn en fersk allmennlege, noe som må tas med i utregningen.

Uansett er det viktig at du holder en tett dialog med banken din både om økonomien knyttet til legepraksisen og din private økonomi. Jo tidligere vi er inne i bildet, jo lettere kan vi hjelpe deg å få oversikt over det totale økonomiske bildet, og finne de løsningene som passer din tilværelse best.

Prat med oss om finansiering