Del

Bør du som veterinær velge lønn eller utbytte?

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Vi har sett på hvordan valgene du tar rundt dette, påvirker deg som aksjonær og ansatt.

Dersom du som veterinær er ansatt i ditt eget AS har du flere muligheter å velge mellom når du skal bestemme hva du skal gjøre med overskuddet ditt. Du kan enten velge å betale deg selv opptil markedslønn, ta ut utbytte eller beholde overskuddet i selskapet. Hvilket valg du tar vil ha betydning for din totale skattebelastning, men også for dine pensjons- og trygderettigheter.

I et direkte eid AS er det ingen krav til at du må ta ut lønn, selv om du er ansatt, men vurderer du å betale ut utbytte fremfor å ta ut lønn, er det flere viktige faktorer du bør tenke over.

Kun lønn som gir trygdeytelser

Det er kun ved uttak av lønn du opparbeider deg offentlige trygdeytelser som pensjon, dagpenger, uføretrygd og utbetaling av lønn fra folketrygden ved sykdom over 16 dager. Det vil du ikke få ved å kun ta ut utbytte. Dersom du ikke har andre arbeidsforhold der du opparbeider deg trygdeytelser, bør du ha et bevisst forhold til dette når du vurderer uttak av lønn.

Ja takk, begge deler

Mange velger en kombinasjon av lønn og utbytte. Lønnen skatter du av samtidig som den utbetales ved at selskapet ditt betaler forskuddstrekk. Velger du derimot utbytte, kan du utsette skatteinnbetalingen til det tidspunktet du velger at uttaket skal skje. Mange velger derfor å ta ut utbytte i tillegg til lønn, der uttaket er basert på fjorårets reviderte årsregnskap. Merk at dersom selskapet gir lån til deg som aksjonær, må du betale utbytteskatt på lånebeløpet.

Selskapskatten på alminnelig inntekt er 23 prosent i 2018. Dersom du velger å ikke ta ut verken lønn eller utbytte, betaler selskapet 23 prosent skatt av sitt skattepliktige overskudd. Tar du ut lønn, vil selskapet også måtte betale arbeidsgiveravgift, som utgangspunkt på 14,1 prosent. Når selskapet betaler lønn og arbeidsgiveravgift, reduserer det samtidig sitt skattbare overskudd. Skatt du betaler av lønn er alminnelig inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell trinnskatt. Marginalskatt på lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift mellom NOK 598 050 – 962 050 er 50,6 prosent i 2018 (for lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift utover dette er marginalskatten 53,2 prosent). Velger du å ta ut utbytte vil den totale skatten for selskap og aksjonær være på 46,6 % (før skjermingsfradrag).

Veterinærforeningen - dine fordeler

  • Ingen etableringskostnader ved oppstart
  • Gode rentebetingelser på lån - Søk finansiering
  • Ekstra gode betingelser på leasing
  • Gratis firmakort med loungeadgang og reiseforsikring
  • Halv pris på våre bedriftspakker- basis nettbankløsning 49 kr,- per mnd, utvidet nettbankløsning 99 kr,- per mnd. De første 6 mnd spanderer vi.
  • Akademiker spar -innskudd til 0,6%

Les mer 

Husk pensjon i vurderingen

Når du skal vurdere hvor mye lønn du skal ta ut, bør du ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er pensjonsgivende lønn inntil folketrygdens grunnbeløp (G) ganger 7,1 (NOK 664 800 pr. 1.5.2017) som gir pensjonsopptjening gjennom folketrygden. Dersom man ønsker størst mulig opptjening i pensjon fra folketrygden, bør man derfor ta ut lønn tilsvarende 7,1G. Vektlegges en lavere beskatning på bekostning av full pensjonsopptjening i folketrygden, vil det være optimalt å ta ut noe mindre enn 7,1 G i lønn. Her må du hensynta eventuelle styregodtgjørelse, lønn, mv. fra andre selskap. Tar du ut lønn over 7,1 G vil det være gunstig at du i tillegg sparer i en innskuddspensjon via bedriften. Dersom du tar ut lønn under 7,1G, er det å anbefale at lønnen økes opp mot 7,1 G før en innskuddspensjon etableres. Årsaken til dette er at for hver 10.000 kr du legger på lønnen opp mot 7,1G, så vil ditt innskudd i folketrygden øke med NOK 1 810 (18,1 %).

Er du usikker på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen for deg i valget mellom lønn, utbytte eller en kombinasjon? Ta kontakt med revisor eller en skatterådgiver for en nærmere vurdering og råd.

Snakk med oss om lønn og utbytte

Andre har også lest