Dersom du som veterinær er ansatt i ditt eget AS har du flere muligheter å velge mellom når du skal bestemme hva du skal gjøre med overskuddet ditt. Du kan enten velge å betale deg selv opptil markedslønn, ta ut utbytte eller beholde overskuddet i selskapet. Hvilket valg du tar vil ha betydning for både skatten du og selskapet betaler, men også for dine pensjons- og trygderettigheter.

Kun lønn som gir trygdeytelser

Det er kun ved uttak av lønn du opparbeider deg offentlige trygdeytelser som pensjon, dagpenger, uføretrygd og utbetaling av lønn fra folketrygden ved sykdom over 16 dager. Det vil du ikke få ved å kun ta ut utbytte. Dersom du ikke har andre arbeidsforhold der du opparbeider deg trygdeytelser, bør du ha et bevisst forhold til dette når du vurderer uttak av lønn.

Ja takk, begge deler

Mange velger en kombinasjon av lønn og utbytte. Lønnen skatter du av samtidig som den utbetales ved at selskapet ditt betaler forskuddstrekk. Velger du derimot utbytte, kan du utsette skatteinnbetalingen til det tidspunktet du velger at uttaket skal skje. Merk at dersom selskapet gir lån til deg som aksjonær, må du betale utbytteskatt på lånebeløpet selv om du får en tilbakebetalingsplikt. Utbytte anbefales derfor fremfor lån.

Selskapskatten på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2019. Dersom du velger å ikke ta ut verken lønn eller utbytte, betaler selskapet 22 prosent skatt av sitt skattepliktige overskudd. Tar du ut lønn, vil selskapet også måtte betale arbeidsgiveravgift, som utgangspunkt på 14,1 prosent. Når selskapet betaler lønn og arbeidsgiveravgift, reduserer det samtidig sitt skattbare overskudd. Skatt du betaler av lønn er alminnelig inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell trinnskatt.

Er lavest skatt viktigs for deg, vil det for 2019 skattemessig være best å ta ut kr 617 500 som lønn og eventuelt overskytende som utbytte. Marginalskatt inkl. arbeidsgiveravgift blir da på 42,5 % og du får full opptjening til blant annet sykepenger, uføretrygd og foreldrepenger. 

Marginalskatt inkl. arbeidsgiveravgift på lønnsinntekt mellom kr 617 500 – 964 800 er 50,4 prosent i 2019 (utover dette er marginalskatten 53 prosent). Velger du å ta ut utbytte vil den totale skatten for selskap og aksjonær være på 46,7 % (før skjermingsfradrag).

Veterinærforeningen - dine fordeler

  • Ingen etableringskostnader ved oppstart
  • Gode rentebetingelser på lån - kontakt oss om finansiering
  • Ekstra gode betingelser på leasing
  • Gratis firmakort med loungeadgang og reiseforsikring
  • Halv pris på våre bedriftspakker- Akademikerne Plus 49 kr per mnd, Akademikerne Pro 149 kr per mnd. De første 6 mnd spanderer vi.
  • Akademiker spar BM -innskudd til 2,70 %

Les mer om dine fordeler

Husk pensjon i vurderingen

Når du skal vurdere hvor mye lønn du skal ta ut, bør du ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er lønn inntil folketrygdens grunnbeløp (G) ganger 7,1 (NOK 708 992 pr. 1.5.2019) som gir full pensjonsopptjening gjennom folketrygden. Dersom man ønsker størst mulig opptjening i pensjon fra folketrygden, bør man derfor ta ut lønn tilsvarende 7,1G før eventuelt utbytte.

Det kan også være skattemessig gunstig å spare gjennom en innskuddspensjon i selskapet sammenlignet med å ta ut utbytte og spare på privat hånd. Innskuddet er fradragsberettiget for selskapet ditt, du betaler ikke formuesskatt på innskuddssaldoen din og avkastning på innskuddet skattlegges først når du tar ut innskuddspensjonen.

Er du usikker på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen for deg i valget mellom lønn, utbytte eller en kombinasjon? Ta kontakt med revisor eller en skatterådgiver for en nærmere vurdering og råd.

Snakk med oss om lønn og utbytte