Tida da du var avhengig av å finne en leverandør som tilbød leasing av produktene sine, er nemlig over. Vi tar gjerne rollen som mellomledd og kjøper de produktene du har behov for, og så leaser du produktene direkte fra oss. Stort enklere blir det ikke.

Best for meg – leasing eller lån?

Hvis du skal investere i nytt utstyr til din tannlegepraksis, som tannlegestol, røntgenenhet, mikroskop osv. kan det fort være snakk om kostbare investeringer. Da kan du se på ulike finansieringsløsninger, som for eksempel lån eller leasing. Ved å låne penger til å kjøpe utstyret du trenger, er du nødt til å stille sikkerhet i noe.

Det kan for eksempel være krav til egenfinansiering eller at selskapet må stille andre sikkerheter for investeringen. Dette er imidlertid en lite gunstig måte å gjøre det på, da du binder opp egenkapitalen i klinikken og har lite spillerom ved for eksempel behov for utvidelse av virksomheten eller andre investeringer. Da er ofte leasing et godt alternativ.

Hvordan fungerer leasing?

Leasing er en utbredt finansieringsform i tannlegebransjen. Utleier, som i vårt tilfelle er Danske Bank, har eiendomsretten til objektet, mens du som leasingtaker, eller leier, har full bruksrett i leieperioden. Leasing er altså et alternativ til lån eller egenfinansiering og gjør det mulig å gå til anskaffelse av kostbart utstyr uten at du trenger å ut med store kontantbeløp.

Finn din leverandør - få på plass finansieringen etterpå

 • Uforpliktende og gratis å søke om finansiering
 • Ingen kostnader påløper frem til du har funnet utstyret du skal ha
 • Rente på leasing p.t. 3,95 %*
 • Etableringsgebyr kr 1950,-*
 • Termingebyr kr 105,-
 • Få full oversikt over dine leasingavtaler i nettbanken

Les mer om leasing 

* Renten er knyttet mot 3 mnd NIBOR og vil bli justert i tråd med endringer i denne underveis i avtalen. Tilbudet gjelder for nye og eksisterende kunder.

Når leasingavtalen mellom deg og oss utløper har du vanligvis tre alternativer, som består i at du enten kjøper utstyret fra banken, forlenger leasingavtalen til sterkt redusert pris eller leverer tilbake utstyret og oppretter ny leasingavtale på nytt utstyr.

Ved å lease utstyret du trenger har du mange fordeler og stor trygghet, ikke minst fordi banken er din samarbeidspartner og gir råd i forhold til din økonomiske situasjon.

Fordelene ved leasing er blant andre:

 • Rådgivning - du får rådgivning via Danske Bank som har avtalen med Tannlegeforeningen. Vi kan benytte flere spesialister ved behov, for å gi en helhetlig rådgivning angående din økonomi.
 • Likviditet - du unngår å belaste likviditeten din med store investeringer og beholder mye av den økonomiske handlefriheten din.
 • Merverdiavgift – du slipper å betale hele mva.-beløpet med en gang, men kan isteden fordele det over hele leasingperioden.
 • Skatt – du får direkte utgiftsføring istedenfor saldoavskrivning. Dette kan gi deg en skattefordel i leasingperioden, i form av forskyving av skatt.
 • Planlegging – det blir mye enklere å planlegge framtida for praksisen din, med eventuell utvidelse eller oppkjøp, når du har alle utgifter samlet på et sted.
 • Enkelt og forutsigbart – du betaler kun èn leasingsum per måned til banken.
 • Alt på ett sted – som bankkunde hos oss får du oversikt over hele økonomien din på ett sted, og kan signere leasingdokumentene digitalt.
 • Leasingmodul – som bankkunde kan du få en egen modul i nettbanken med oversikt over alle løpende leasingavtaler med Danske Bank.
 • Det beste av alt – du kan få finansiert inntil 100 % av investeringen.

Les mer og kontakt oss om leasing

Medlem av Tannlegeforeningen
- dine fordeler

 • Ingen etableringskostnader ved oppstart
 • Gode rentebetingelser på lån - Søk finansiering
 • Ekstra gode betingelser på leasing
 • Gratis firmakort med loungeadgang og reiseforsikring
 • Halv pris på våre bedriftspakker basis nettbankløsning 0 kr per mnd, Akademikerne Pro 49 kr per mnd. De første 6 mnd spanderer vi.
 • Tilgang til gratis juridisk rådgivning i spørsmål som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege, inkludert etablering og drift av egen praksis av juristene i Tannlegeforeningen. 

Les mer om dine fordeler