Slik finansierer du din tannlegepraksis

Ulike måter å drive en egen tannlegepraksis på, forutsetter ulike framgangsmåter for finansiering. Her finner du de beste løsningene for din praksis, på både kort og lang sikt.

Ulike driftsmåter for tannleger

En måte å drifte en tannlegepraksis på er at du etablerer et eget selskap og bruker overskuddet i selskapet til å betale alt fra husleie, tannlegestol og utstyr, til din egen lønn. En annen måte å drifte praksisen på er hvis du får plass i en etablert klinikk, hvor for eksempel 60 % av det du omsetter går til klinikken, og dekker tannlegestol, leie av lokale, tannlegesekretær og lignende, mens du selv beholder 40 % som skal dekke dine private utgifter. Et tredje alternativ er å kjøpe seg inn i et selskap som en av flere eiere og drive praksisen sammen med andre tannleger. 

Hvordan finansiere praksisen?

I alle tilfeller er det snakk om å finansiere driften av en tannlegepraksis samtidig som du også skal ha en sunn privatøkonomi. Der kan gode råd fra oss i Danske Bank være nyttige å ha med på veien.

«Hvor mye kan jeg få i lån?». Dette er et spørsmål vi, og sikkert også andre banker, får forholdsvis ofte. Like ofte handler svaret om at bildet er for komplekst til at det finnes noen enkel fasit på det. Det er mer relevant å tenke på hvordan du skal låne.

I utgangspunktet er det to hovedmåter å finansiere en tannlegepraksis på:


Låne opp på egen bolig

Den første måten er å låne opp på egen bolig. Dette forutsetter imidlertid at du har tilstrekkelig lav belåningsgrad (prosentandel lån vs. prosentandel egenkapital i forhold til boligens verdi) på boligen fra før, til at vi kan gi deg et slikt lån.

Låne opp i eget selskap

Den andre måten er å låne opp i eget selskap, men da blir det i så fall et spørsmål om hvor banken skal hente sikkerheten fra. Det er verdt å merke seg at et slikt lån vil ha en rente som er noe høyere enn et boliglån, men dette vil fastsettes etter individuelle vurderinger.

Skal du overta en eksisterende praksis med en opparbeidet pasientliste, ligger det allerede en verdi i selskapet som gir et godt bilde av hva du kan forvente i inntekt. I så fall kan en slik pasientliste langt på vei representere sikkerheten for oss som bank.

De to måtene å låne penger på kan også kombineres. Slik får du frigitt tilgjengelige midler både fra lån på huset og fra å låne opp i det egne selskapet ditt. En av fordelene med dette er at du beholder muligheten til å låne opp på huset i tilfelle du en gang i framtiden skal pusse opp. Samtidig vil en mindre opplåning på huset bidra til at du får en mindre andel av lånet som har høy rente.

Tannlegeforeningen - dine fordeler

  • Ingen etableringskostnader ved oppstart
  • Gode rentebetingelser på lån - Søk finansiering
  • Ekstra gode betingelser på leasing
  • Gratis firmakort med loungeadgang og reiseforsikring
  • Halv pris på våre bedriftspakker- Akademiker One 0 kr,- per mnd, Akademiker Plus 49 kr,- per mnd. De første 6 mnd spanderer vi.

Les mer

God, gammeldags avbetaling

En tredje måte å løse finansieringen på, som dog er mindre vanlig, er at du som kjøper av en praksis blir enig med selger om å betale ned praksisen i flere omganger. La oss si at praksisen, med inventar, pasienter og det hele er verdsatt til 1,5 millioner kroner. Så kommer du og den selgende parten fram til en løsning hvor du i første omgang bare betaler 750.000, for så å nedbetale ned det resterende beløpet i avdrag over 3 år eller lignende. Dersom en slik ordning ligger til grunn for kjøpet, må du forvente at prisen blir noe høyere enn om du hadde gjennomført hele betalingen ved overtakelsen.

Tidlig dialog med banken

Uansett hvordan du ser for deg å finansiere tannlegepraksisen, er det viktig at vi som banken din får komme tidlig på banen slik at vi kan se på din totalsituasjon sammen med deg. Det er først da vi kan gi deg de beste rådene, som igjen bidrar til at din tilværelse blir så enkel og trygg som mulig. 

Kontakt meg om finansiering

Andre har også sett