Ulike driftsmåter for tannleger

En måte å drifte en tannlegepraksis på er at du etablerer et eget selskap og bruker overskuddet i selskapet til å betale alt fra husleie, tannlegestol og utstyr, til din egen lønn. En annen måte å drifte praksisen på er hvis du får plass i en etablert klinikk, hvor for eksempel 60 % av det du omsetter går til klinikken, og dekker tannlegestol, leie av lokale, tannlegesekretær og lignende, mens du selv beholder 40 % som skal dekke dine private utgifter. Et tredje alternativ er å kjøpe seg inn i et selskap som en av flere eiere og drive praksisen sammen med andre tannleger. 

Hvordan finansiere praksisen?

I alle tilfeller er det snakk om å finansiere driften av en tannlegepraksis samtidig som du også skal ha en sunn privatøkonomi. Der kan gode råd fra oss i Danske Bank være nyttige å ha med på veien.

«Hvor mye kan jeg få i lån?». Dette er et spørsmål vi, og sikkert også andre banker, får forholdsvis ofte. Like ofte handler svaret om at bildet er for komplekst til at det finnes noen enkel fasit på det. Det er mer relevant å tenke på hvordan du skal låne.