Akademikerne Pluss

 Akademikerne Pluss forhandler bankavtalen på vegne av 12 foreninger i Akademikerne.

 

Juristforbundet er ikke med i Akademikerne Pluss, men har fremdeles en veldig god avtale med Danske Bank.

Du finner informasjon om Juristforbundet sin bankavtale her: Juristforbundet

 

Her kan du lese mer om Akademikerne Pluss.