Akademikerne Pluss

 Akademikerne Pluss forhandler bankavtalen på vegne av 12 foreninger i Akademikerne.