Fastrente Akademikerne

Om økonomien din ikke tåler en større økning i boutgiftene, kan fastrente på boliglånet være et alternativ som gir deg trygghet og forutsigbarhet også over tid.

Er du allerede kunde i Danske Bank er du bare tastetrykk unnna å binde renten på lånet ditt. Er du ikke kunde? Ta kontakt så hjelper vi deg

 Endre lån til fastrente  Søk om fastrentelån

 • En av markedets beste boliglånsrenter
 • Velg mellom fastrente på 3, 5 og 10 år
 • Kan kombineres med flytende rente
Løpetid og effektiv rente

3 år: 5,31 % eff.

5 år: 5,08 % eff.

10 år: 4,94 % eff.

Rente og nedbetalingstid

Våre fastrentepriser kan endres daglig, og det er vår gjeldende fastrente på utbetalingsdatoen som vil være gjeldende. Vi tilbyr rentebinding i enten 3, 5 eller 10 år. 

Velger du å binde renten til en fast rente i en gitt periode, blir den ikke påvirket selv om renten i markedet endres. Du vil til enhver tid vite hvor mye du skal betale på lånet, noe som gir deg en økonomisk forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Du kan selv bestemme om du vil binde renten på hele eller deler av boliglånet. På den delen av lånet som er bundet med fast rente, betaler du samme rente i det avtalte tidsrommet. Du kan velge å binde renten i enten 3, 5 eller 10 år.

Velger du å innfri hele eller deler av lånet i bindingstiden, vil det bli beregnet over- eller underkurs. Hva betyr dette for deg? Jo, hvis renten på et nytt lån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, må du betale overkurs som en kompensasjon for bankens tapte renteinntekter. Er dagens rente høyere enn renten på fastrentelånet som du innfrir, oppstår det underkurs.

Ved en eventuell underkurs vil dette utbetales dersom lånet innfris etter endt karantenetid på henholdsvis 12, 24 eller 48 mnd. for fastrentelån med bindingstid på 3, 5, eller 10 år. Dette gjelder bortsett fra ved låntakers død eller ved skifte av låntaker ved et samlivsbrudd.

Fakta om Boliglån med fast rente

 • Hva vil det si å ha fast rente på boliglånet?

  Med fast rente inngår du en bindende avtale om en fast rente for 3, 5 eller 10 år. Du kan ikke foreta endringer på lånet i bindingstiden, da du er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan. 
 • Hvor mye kan jeg låne?

  Det er alltid individuelle hensyn forbundet med å låne penger. Vi må derfor gå gjennom din økonomi før vi kan tilby deg lån. I dag er det et krav på minst 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. Det vil si at kjøper du en bolig til 2 000 000 kr, må du selv stille med 300 000 kr i oppsparte midler (egenkapital). 
 • Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

  Senest seks uker før utløpet av rentebindingsperioden, vil du motta informasjon fra oss om at bindingsperioden snart utløper. Hvis lånet ikke er nedbetalt, kan du velge mellom å gå over til flytende rente, eller en ny fastrenteavtale. Du må som minimum ha igjen 3 års nedbetaling på lånet for å kunne gå inn på en ny fastrenteavtale.

 • Hva er over- og underkurs?

  Beregning av over- eller underkurs skjer dersom du skal si opp avtalen om fastrente før avtaleperioden er avsluttet, eller dersom du ønsker å nedbetale lånet raskere enn planlagt. Overkurs oppstår når renten på et tilsvarende nytt fastrentelån er lavere enn din fastrente. Underkurs oppstår når renten på nye fastrentelån er høyere enn din fastrente. 

  Hvis du for eksempel har et fastrentelån med en rentebinding på 10 år, og etter 5 år ønsker å gå ut av avtalen, vil over- eller underkursen beregnes ut fra et nytt fastrentelån på 5 år. Dersom gjenværende låns bindingstid ligger mellom de bindingsperioder som tilbys av Danske Bank, beregnes et veid gjennomsnitt av lån som ligger på hver side av den aktuelle bindingstiden.
 • Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det å ha fast rente på lånet?

  Fordelen ved et fastrentelån er først og fremst er at økonomien din  ikke påvirkes hvis renten stiger. Du vet for en periode framover nøyaktig hva kredittkostnaden vil være. Ulempen er at utgiftene dine ikke går ned, hvis renten går ned. Det er viktig å være klar over at du har forpliktet deg til å betale den fastsatte renten i hele den avtalte rentebindingsperioden, selv om det alminnelige rentenivået synker. Vurder derfor fastrentelån hvis du tenker langsiktig og vil ha stabilitet i økonomien din.

  Alternativt kan du kombinere fast og flytende rente. Da oppnår du forutsigbarhet på fastrentelånet, samtidig som du får med deg bevegelsene i den flytende renten og full fleksibilitet på lånet med flytende rente.

 • Må jeg innfri lånet dersom jeg skal bytte bolig i løpet av bindingsperioden?

  Nei. Du kan overføre fastrentelånet ditt til den nye boligen. Det er selvsagt en forutsetning at vi kan godkjenne den nye sikkerheten. 
 • Hvordan flytte lånet mitt til Danske Bank?

  Først må du søke om lån hos oss. Blir lånet innvilget, og du takker ja, starter flytteprosessen i det vi mottar de signerte lånepapirene. Sammen blir vi enige om når lånet skal flyttes. Det eneste du behøver å gjøre er å signere avtalen om bankbytte, så ordner vi resten. Bankbytteskjema finner du i nettbanken, når du har fått tilgang til den. Det er et krav at du flytter over din lønnskonto til oss, og at du benytter oss til varekjøp og regningsbetaling.
 • Skreddersy lånet ditt

  Du kan kombinere ditt Fastrentelån med andre typer lån. Vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer best for deg.

Andre har også lest


Content is loading