Informasjon om renteendringene

I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøte 24. mars, og utviklingen i pengemarkedsrentene, har vi besluttet å justere opp rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Selv med renteøkninger kan du være trygg på at du som Akademikerne Pluss-medlem får gode og konkurransedyktige priser hos oss - også over tid.

Nye priser gjelder fra 20. april 2022 på nye lån.

Boliglån Ung AKA : 1,89 % nom. rente
Boliglån AKA: 2,10 % nom. rente
Boligkreditt 60% AKA: 2,15 % nom. rente
Boligkreditt 45% AKA: 2,10 % nom. rente

Andre har også lest