Sparekonto Akademikerne

Med Sparekonto Akademikerne får du knallgod rente fra første krone, og rente på konto månedlig. Det gir en bedre effektiv rente enn hva som er vanlig. Det er ingen begrensning i bruk.

NOMINELL RENTE

0,55 %

  • Renteutbetaling hver måned
  • Fri bruk
  • Din ektefelle/samboer får samme betingelser som deg.

Månedlige renteutbetalinger og fri bruk, hva gjør det for meg?

Sparekonto for Akademikerne er noe helt annet enn andre sparekontoer, som gjerne har krav om måndelig innskudd, uttaksbegrensninger eller minimumsbeløp for beste rente. Dette slipper du å tenke på, og det åpner for mange smarte løsninger som kan tjene deg noen kroner over tid.  

Smarte vaner

Det brilliante med god rente fra første krone og fri bruk er at du kan bruke kontoen som både lønnskonto og som regningskonto. 

Sett inn et regneeksempel på brukskonto vs sparekonto aka. Penger på konto gjennom året, månedlig vs årlig kapitalisering, rentesats.

Er du under 34 år?

Er du under 34 år og sparer til dtt første boligkjøp får du tilgang på vår aller beste rente som er på 2,80 %! Og i tillegg får du veldig bra skattefradrag på det du sparer.

Lær mer om Boligsparing for Unge

Andre fordeler