KRONIKK: På forsommeren inviterte Danske Bank, sammen med Econa og #HunSpanderer, til et seminar om kvinner i toppledelse. Initiativet er en del av bankens satsing om å bli en samfunns- og næringslivsaktør som i enda større grad preges av mangfold, likestilling og inkludering.


Vi har hørt det utallige ganger: Mangfold bidrar til økt vekst, påvirker selskapers bunnlinje positivt og er en pådriver for innovasjon. I løpet av det siste året har samfunnsdebatten rundt tematikken skutt fart og stemmene som etterspør et mer likestilt og mangfoldig næringsliv er blitt flere – det er på høy tid!

Ikke råd til å la være

Også i Danske Bank opplever vi at kunder, ansatte og samarbeidspartnere har økt fokuset på mangfold, likestilling og inkludering vesentlig. Det er ingen tvil: Vi som bank må ta en tydeligere posisjon og en mer aktiv rolle for å tilrettelegge for økt mangfold i finansnæringen. Vi har ikke råd til å la være og på sikt blir dette en integrert del av vår kultur, fremtidens lederskap og vår måte å drive innovasjon på.

- Mangfold og likestilling er avgjørende for økt vekst og innovasjon

Trond Mellingsæter, landssjef for Danske Bank

I Danske Bank skal alle medarbeidere ha de samme mulighetene. Vi tror på at mangfold, likestilling og inkludering bidrar til et godt og åpent arbeidsmiljø og at det vil skape bedre resultater for banken. Men det går ikke av seg selv. Derfor tar vi aktive grep og jobber kontinuerlig og målrettet for at vår organisasjon skal speile samfunnet og våre kunder på best mulig måte.

Vi i finansbransjen er blant dem som tradisjonelt har vært for dårlig til å tiltrekke oss talenter med annen bakgrunn enn oss selv. Også når det kommer til kjønnsbalanse i ledergrupper, har vi en vei å gå. Derfor jobber Danske Bank aktivt med en rekke initiativer. Målet er at vi som næringslivsaktør evner å få en mer mangfoldig arbeidsplass – ikke bare i lederstillinger, men på tvers av alle forretningsenhetene våre.

Mål om kjønnsbalanse


Et sentralt tiltak er at vi endrer måten vi rekrutterer på. Dette gjelder både hvordan vi fremstår visuelt som merkevare, hvordan utformer våre stillingsannonser samt hvilke kanaler vi bruker for å finne de riktige profilene. I tillegg har vi oppdaterte retningslinjer for rekruttering som skal sikre at vi blant relevante søkere har en jevn kjønnsbalanse.

Alle våre ledere skal trenes i mangfoldsledelse med mål om å utvikle team som jobber på en mer inkluderende måte. Vi vil i tillegg etablere et mentorprogram for å sikre at vi har tilstrekkelig med fremtidige lederkandidater av begge kjønn, og også motivere dem til å ta nye roller i avdelinger med skjev kjønnsbalanse.

For å måle fremgangen har vi satt oss noen konkrete mål på kjønnsbalansen på alle ledernivåer og på teamsammensetning. Målene er:

  • 60/40 kjønnsbalanse i alle ledergrupper
  • 70/30 kjønnsbalanse i alle teams med mer enn 7 medarbeidere

I tillegg til å fokusere på kjønnsbalanse jobber vi med å øke etnisitetsmangfoldet i Danske Bank. Et tiltak her er å øke bevisstheten rundt våre ubevisste fordommer. I tillegg vil vi gjennom relevante samarbeidspartnere søke tilgang til andre miljøer enn dem vi tradisjonelt rekrutterer fra. Vårt ønske er da at potensielle medarbeidere vil bli bedre kjent med Danske Bank og vurdere oss som en aktuell arbeidsplass.

Danske Bank Norge samarbeider med She Index som måler likestilling i næringslivet. De 500 største selskaper i Norge inviteres til å delta i målingen. I løpet av høsten blir nyeste utgave publisert. She Index gir en oversikten over likestilling og kjønnsbalanse i Norges største selskaper, på styrenivå og de øverste ledernivåene.

- Trond Mellingsæter, landssjef Danske Bank Norge