Din økonomi i en usikker tid

Stigende boliglånsrenter, rekordhøye energipriser, og dyrere matvarepriser er noe av det som påvirker deg og din økonomi. Her finner du råd og tips fra våre eksperter i en usikker tid. 

 

Thea Olsen | Forbrukerøkonom i Danske Bank

Frank Jullum | Sjeføkonom i Danke Bank

Per Ole Hegdahl | Leder for skatteadvokatene

Anders Johansen| Sjefstrateg i Danske Bank

Thea Olsen
Forbrukerøkonom i Danske Bank

Frank Jullum
Sjefstrateg i Danke Bank

Anders Johansen
Sjefstrateg i Danske Bank

Per Ole Hegdahl
Leder for skatteadvokatene i Danske Bank

Hvordan påvirker boliglånet min hverdag?

5 spørsmål om privatøkonomi

Gode råd til en lavere strømregning

Ønsker du å redusere strømbruken? Da bør du skaffe deg full oversikt først.

Har du god oversikt over eget strømforbruk vet du hvilke grep du bør ta for å oppnå størst sparepotensiale. Enkelte grep vil redusere strømregningen betydelig mer enn andre grep. Mange strømselskaper har gode, digitale løsninger for hvordan du kan få oversikt over strømforbruket i ditt hjem.

Oppvarming av bolig og varmtvann er det som koster mest. Skal du spare strøm er det definitivt her du bør redusere forbruket. Når det er sagt skal vi ikke sitte inne og fryse. Men for hver grad du senker innetemperaturen, sparer du cirka fem prosent av kostnaden til oppvarming. Ifølge Enova går så mye som rundt 55 prosent av strømmen vi bruker til oppvarming av rom.

SparerådInnholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.